Visual Basic dilinde, Linq bileşeni içindeki Single() metodu, koleksiyondaki belirli bir koşulu karşılayan tek öğeyi döndürür.

Single() metodunu kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, koleksiyonda koşulu karşılayan yalnızca tek bir öğenin olması gerektiğidir. Single () metodu için koşulu sağlayan birden fazla öğe varsa veya hiçbir öğe yoksa exception yaratılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

İlk olarak koleksiyonumuzun (collection) oluşturulduğu Ogrenci ve Sinif class larımızı hazırlayalım.

Oluşturulan sınıflarımızla birlikte Single() metodumuzu kullanalım.

Örnekte "kayit" değişkenimize adının "Ali" olması koşulunun sağlandığı bir kayıt atadık. Bu koşulu sağlayan sadece 1 kayıt olduğu için Single() metodu sorunsuz çalıştı.

İkinci örneğimizde "kayit2" değişkenimize adının "Osman" olması koşulunun sağlandığı bir kayıt atamaya çalıştık. Bu koşulu sağlayan 2 kayıdımız olduğu için işlem başarısız oldu ve aşağıdaki hatayı aldık.

Sequence contains more than one matching element

"Sıra birden fazla eşleşen öğe içeriyor"

Tüm koda aşağıdan ulaşabilirsiniz..İlginizi Çekebilir