Visual Basic List'den Eleman Çıkarma

Visual Basic 'de List türündeki bir nesneden eleman (item) çıkarmak için Remove() metodunu kullanırız.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sehirlerList = New List(Of String)() From {"Manisa", "Çankırı", "Van", "Artvin"}
    sehirlerList.Remove("Çankırı")
    Console.WriteLine("Sehirler..." & vbLf)

    For Each sehir In sehirlerList
      Console.WriteLine(sehir)
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

sehirlerList isimli 4 elemandan oluşan bir List yarattık. Daha sonra "Çankırı" elemanını List 'den çıkardık ve sonucu ekrana yazdırdık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Visual Basic Tarihe Ay Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

Visual Basic Bir Url'in Son Kısmını Almak

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak