Visual Basic List'den Eleman Çıkarma

Visual Basic 'de List türündeki bir nesneden eleman (item) çıkarmak için Remove() metodunu kullanırız.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sehirlerList = New List(Of String)() From {"Manisa", "Çankırı", "Van", "Artvin"}
    sehirlerList.Remove("Çankırı")
    Console.WriteLine("Sehirler..." & vbLf)

    For Each sehir In sehirlerList
      Console.WriteLine(sehir)
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

sehirlerList isimli 4 elemandan oluşan bir List yarattık. Daha sonra "Çankırı" elemanını List 'den çıkardık ve sonucu ekrana yazdırdık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String EndsWith Kullanımı

Visual Basic String Equals Kullanımı

Visual Basic Console Uygulamasından Link Açmak

Visual Basic İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

Visual Basic Dosya Silme