Visual Basic List'e Eleman Ekleme

Visual Basic 'de List 'e eleman eklemek için Add() metodunu kullanmak gerekmektedir.

List nesnesini kullanabilmek için System.Collections.Generic isim alanını (namespace) projenize eklemeniz lazımdır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()

    Dim sehirlerList = New List(Of String)()
    sehirlerList.Add("Manisa")
    sehirlerList.Add("Çankırı")
    sehirlerList.Add("Artvin")
    sehirlerList.Add("Van")
    Console.WriteLine("Sehirler..." & vbLf)

    For Each sehir In sehirlerList
      Console.WriteLine(sehir)
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

sehirlerList isminde bir List nesnesi yarattık ve 4 eleman ekleyip ekrana yazdırdık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği