Visual Basic Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak

Visual Basic programlama dilinde Microsoft Word'ün sistemde yüklü olup olmadığını bulmak için aşağıdaki örnek koddan yararlanılabilir..

Private Sub Ornek()

  Dim officeType = Type.GetTypeFromProgID("Word.Application")

  If officeType Is Nothing Then
    ' Word yüklü değildir..
  Else
    ' Word yüklüdür..
  End If

End Sub


İlginizi Çekebilir

Visual Basic List'e Eleman Ekleme

Visual Basic Diziyi Ters Çevirme

Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Visual Basic Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yar ...