Visual Basic Private Set Kullanımı

Visual Basic programlama dilinde bir alanı (field) kendi sınıfı (class) dışında kullanıldığında salt-okunur (read-only) hale getirmek için "private set" özelliği kullanılır.

Örnek kullanım..

Friend Class OrnekClass

  Private _Puan As Integer

  Public Property Puan As Integer
    Get
      Return _Puan
    End Get
    Private Set(ByVal value As Integer)
      _Puan = value
    End Set
  End Property

End Class


İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Remove Metodu

Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

Visual Basic Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Visual Basic Uygulama Açıksa Tekrar Açtırmama Kontrolü

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek