Visual Basic Rastgele Float Yaratmak

Visual Basic programlama dilinde rastgele float yaratmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

Imports System

Namespace ConsoleAppTest

  Friend Class Program

    Private Shared Sub Main(ByVal args As String())
      Dim myFloat = FloatYarat(1, 10)
      Console.WriteLine(myFloat)
    End Sub

    Private Shared Function FloatYarat(ByVal min As Single, ByVal max As Single) As Single
      Dim random As Random = New Random()
      Dim val As Double = (random.NextDouble() * (max - min) + min)
      Return val
    End Function

  End Class

End Namespace

FloatYarat metodu minimum ve maksimum değer aralığında bir float yaratacaktır. Yukarıdaki örnekte 1 ile 10 arasında bir float değer yaratılması istenmiştir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneğ ...

Visual Basic Bugünün Tarihini Getirmek

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Visual Basic String Trim Kullanımı

Visual Basic Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma