Visual Basic Rastgele Harf Yaratmak

Visual Basic programlama dilinde rastgele (random) harf yaratmak ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim random As Random = New Random()
    Dim harfler As String = "abcçdefgğhıijklmnoöpqrstuüvwxyz"
    Dim sayi As Int16 = random.Next(0, 31)
    Console.WriteLine(harfler.Substring(sayi, 1))
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak

Visual Basic Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Visual Basic Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic Dosya Silme