Visual Basic Rastgele Harf Yaratmak

Visual Basic programlama dilinde rastgele (random) harf yaratmak ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim random As Random = New Random()
    Dim harfler As String = "abcçdefgğhıijklmnoöpqrstuüvwxyz"
    Dim sayi As Int16 = random.Next(0, 31)
    Console.WriteLine(harfler.Substring(sayi, 1))
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Dosya Silme

Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak

Visual Basic Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği