Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic 'de rastgele (random) bir sayı üretmek için Random sınıfının Next metodu kullanılır. 2 tip kullanımı vardır.

İlk kullanımda minimum ve maximum sayı aralığı belirtilir. Burada unutulmaması gereken nokta minimum dahil, maximum dahil değildir.

İkinci kullanımda ise sadece sayı girilir. Bu "0" ile girilen sayı aralığında rastgele değer üretir. Burada da unutulmaması gereken nokta girilen sayı dahil değildir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim rnd As Random = New Random()
    Dim rastgeleSayi As Integer = rnd.[Next](0, 2)
    Dim rastgeleSayi2 As Integer = rnd.[Next](0, 10)
    Dim rastgeleSayi3 As Integer = rnd.[Next](100)

    Console.WriteLine(rastgeleSayi)
    Console.WriteLine(rastgeleSayi2)
    Console.WriteLine(rastgeleSayi3)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Örnekleri incelediğimizde "rnd.[Next](0, 2)" 'de 2 dahil olmadığından 0 veya 1 rastgele döner.

"rnd.[Next](0, 10)" 'de ise 0-10 arasında bir sayı üretilir. (0 dahildir, 10 dahil değildir.)

"rnd.[Next](100)" 'de ise 0-100 arasında bir sayı üretilir. (0 dahildir, 100 dahil değildir.)İlginizi Çekebilir

Visual Basic Linq Single Kullanımı

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme