Visual Basic Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main()
    Dim min As Integer = 1, max As Integer = 100
    Dim largest As Integer = 0
    Dim smallest As Integer = 100
    Dim i As Integer = 1

    While i <= 10
      Dim r As New Random()
      Dim randomNumber As Integer = r.Next(min, max + 1)
      Console.WriteLine("Yaratilan Rastgele Sayi: " & randomNumber)

      If randomNumber > largest Then
        largest = randomNumber
      End If

      If randomNumber < smallest Then
        smallest = randomNumber
      End If

      i += 1
    End While

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("En Küçük Sayi: " & smallest)
    Console.WriteLine("En Büyük Sayi: " & largest)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Visual Basic Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

Visual Basic Bugünün Tarihini Getirmek

Visual Basic Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği