Visual Basic Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main()
    Dim min As Integer = 1, max As Integer = 100
    Dim largest As Integer = 0
    Dim smallest As Integer = 100
    Dim i As Integer = 1

    While i <= 10
      Dim r As New Random()
      Dim randomNumber As Integer = r.Next(min, max + 1)
      Console.WriteLine("Yaratilan Rastgele Sayi: " & randomNumber)

      If randomNumber > largest Then
        largest = randomNumber
      End If

      If randomNumber < smallest Then
        smallest = randomNumber
      End If

      i += 1
    End While

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("En Küçük Sayi: " & smallest)
    Console.WriteLine("En Büyük Sayi: " & largest)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

Visual Basic GetType Kullanımı

Visual Basic Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak