Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak

Visual Basic programlama dilinde rastgele (random) bir tarih yaratmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

Private Function RastgeleTarih() As Date

    Dim start As Date = New DateTime(1900, 1, 1)
    Dim gen As Random = New Random()

    Dim range = (Date.Today - start).Days

    Return start.AddDays(gen.Next(range))

End Function


İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Boyutunu Öğrenme

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

Visual Basic Rastgele Float Yaratmak

Visual Basic Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak