Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak

Visual Basic programlama dilinde rastgele (random) bir tarih yaratmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

Private Function RastgeleTarih() As Date

    Dim start As Date = New DateTime(1900, 1, 1)
    Dim gen As Random = New Random()

    Dim range = (Date.Today - start).Days

    Return start.AddDays(gen.Next(range))

End Function


İlginizi Çekebilir

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic String Küçük Harf Yapma

Visual Basic String GetTypeCode Kullanımı

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği