Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak

Visual Basic programlama dilinde rastgele (random) bir tarih yaratmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

Private Function RastgeleTarih() As Date

    Dim start As Date = New DateTime(1900, 1, 1)
    Dim gen As Random = New Random()

    Dim range = (Date.Today - start).Days

    Return start.AddDays(gen.Next(range))

End Function


İlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Visual Basic Tarihe Saat Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği