Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Bu kod konsoldan kullanıcıdan santigrat olarak bir sıcaklık değeri alır ve bu değeri fahrenhayt cinsine çevirir. Daha sonra dönüştürülmüş değeri konsola yazdırır.

Module Main

  Sub Main()
    Console.WriteLine("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin:")
    Dim c As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())
    Dim f As Single = (9.0F * c) / 5.0F + 32.0F
    
    Console.WriteLine("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " & f)
  End Sub

End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Visual Basic İşlemci Bilgilerini Elde Etmek