Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Bu kod konsoldan kullanıcıdan santigrat olarak bir sıcaklık değeri alır ve bu değeri fahrenhayt cinsine çevirir. Daha sonra dönüştürülmüş değeri konsola yazdırır.

Module Main

  Sub Main()
    Console.WriteLine("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin:")
    Dim c As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())
    Dim f As Single = (9.0F * c) / 5.0F + 32.0F
    
    Console.WriteLine("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " & f)
  End Sub

End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Stringin Son Karakterini Alma

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Stringi Byte Dizisine Çevirmek