Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Bu kod konsoldan kullanıcıdan santigrat olarak bir sıcaklık değeri alır ve bu değeri fahrenhayt cinsine çevirir. Daha sonra dönüştürülmüş değeri konsola yazdırır.

Module Main

  Sub Main()
    Console.WriteLine("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin:")
    Dim c As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())
    Dim f As Single = (9.0F * c) / 5.0F + 32.0F
    
    Console.WriteLine("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: " & f)
  End Sub

End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma

Visual Basic Dosya Taşıma

Visual Basic Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol E ...

Visual Basic Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını B ...

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...