Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Module MainModule
  Sub Main()
    Dim c As Integer = 0
    Dim p As Double = 1.0
    Console.WriteLine("Sayı Adeti Girin: ")
    Dim count As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

    While c < count
      Console.WriteLine("Gerçek Sayı Girin: ")
      Dim x As Double = Double.Parse(Console.ReadLine())
      c = c + 1
      p = p * x
    End While

    Dim gm As Double = Math.Pow(p, 1.0 / count)
    Console.WriteLine("Ortalama: " & gm)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringi Hex Koduna Çevirmek

Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Tarihe Gün Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Uzantıya Göre Dosya Arama

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma