Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Module MainModule
  Sub Main()
    Dim c As Integer = 0
    Dim p As Double = 1.0
    Console.WriteLine("Sayı Adeti Girin: ")
    Dim count As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

    While c < count
      Console.WriteLine("Gerçek Sayı Girin: ")
      Dim x As Double = Double.Parse(Console.ReadLine())
      c = c + 1
      p = p * x
    End While

    Dim gm As Double = Math.Pow(p, 1.0 / count)
    Console.WriteLine("Ortalama: " & gm)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

Visual Basic'de İşletim Sistemi Kullanıcı Adını Bulma

Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını E ...

Visual Basic Bir List'i Rastgele Karıştırmak

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı