Visual Basic Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Module MainModule
  Sub Main()
    Dim c As Integer = 0
    Dim p As Double = 1.0
    Console.WriteLine("Sayı Adeti Girin: ")
    Dim count As Integer = Integer.Parse(Console.ReadLine())

    While c < count
      Console.WriteLine("Gerçek Sayı Girin: ")
      Dim x As Double = Double.Parse(Console.ReadLine())
      c = c + 1
      p = p * x
    End While

    Dim gm As Double = Math.Pow(p, 1.0 / count)
    Console.WriteLine("Ortalama: " & gm)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma ...

Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını E ...

Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi