Visual Basic String Clone Kullanımı

Visual Basic 'de bir stringin kopyasını yaratmak istiyorsak kullanacağımız yöntemlerden biri de Clone() metodudur.

Clone() metodu object türünden bir değer döndürür. Bu yüzden sting tipine dönüştürülmesi gerekir.

Aşağıda Clone() yönteminin nasıl kullanıldığına bir örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim str1 As String = "yazilim"
    Dim str2 As String = CStr(str1.Clone())
    Console.WriteLine(str1)
    Console.WriteLine(str2)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module    İlginizi Çekebilir

Visual Basic String GetTypeCode Kullanımı

Visual Basic Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Visual Basic Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği