Visual Basic String Clone Kullanımı

Visual Basic 'de bir stringin kopyasını yaratmak istiyorsak kullanacağımız yöntemlerden biri de Clone() metodudur.

Clone() metodu object türünden bir değer döndürür. Bu yüzden sting tipine dönüştürülmesi gerekir.

Aşağıda Clone() yönteminin nasıl kullanıldığına bir örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim str1 As String = "yazilim"
    Dim str2 As String = CStr(str1.Clone())
    Console.WriteLine(str1)
    Console.WriteLine(str2)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module    İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneğ ...

Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic String LastIndexOf Kullanımı

Visual Basic List'e Eleman Ekleme