Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic programlama dilinde String Compare() metodu ile iki string değerinin sıralaması karşılaştırılır. Alfabetik sıralamanın yanında büyük küçük harf sıralaması da vardır. Küçük harfler büyük harflerden sıralamada önde sayılır.

 • Eğer ilk parametre ikinci parametreden sıralamada öndeyse sıfırdan küçük değer döner.
 • Eğer ilk parametre ve ikinci parametre sıralamada eşitse sıfır değer döner.
 • Eğer ilk parametre ikinci parametreden sıralamada sonradaysa sıfırdan büyük değer döner.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim str1 As String = "D"
    Dim str2 As String = "m"
    Dim str3 As String = "D"
    Dim str4 As String = "Z"
    Dim str5 As String = "M"

    Dim sonuc1 As Integer = String.Compare(str1, str2)
    Console.WriteLine(sonuc1)

    Dim sonuc2 As Integer = String.Compare(str3, str1)
    Console.WriteLine(sonuc2)

    Dim sonuc3 As Integer = String.Compare(str4, str2)
    Console.WriteLine(sonuc3)

    Dim sonuc4 As Integer = String.Compare(str2, str5)
    Console.WriteLine(sonuc4)

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

"str1" değeri "str2" değerinden sıralamada önde olduğu için "sonuc1" bize sıfırdan küçük bir değer dönecektir.

"str3" değeri "str1" değeri ile sıralamada aynı olduğu için "sonuc2" bize sıfır değerini dönecektir.

"str4" değeri "str2" değerinden sıralamada arkada olduğu için "sonuc3" bize sıfırdan büyük bir değer dönecektir.

"str2" değeri "str5" değerinden küçük harf olması yüzünden sıralamada önde olduğu için "sonuc4" bize sıfırdan küçük bir değer dönecektir.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Visual Basic Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Visual Basic Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Ö ...

Visual Basic Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma