Visual Basic String Equals Kullanımı

Visual Basic dilinde iki string değişkeninin değerlerinin birbirleriyle eşit olup olmadığı ölçmek için kullanılan yöntemlerden biri Equals() metodudur.

6 farklı kullanım şekli olan bu metodun en çok kullanımı 2 string parametresi alan versiyonudur. Metod Boolean tipinde bir değer döndürür. Eğer değerler eşitse "true", değilse "false" olarak dönüş olur.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim str1 As String = "yazilimders"
    Dim str2 As String = "Yazilimders"
    Console.WriteLine(String.Equals(str1, str2))
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

"yazilimders" ve "Yazilimders" değerlerinin birbirleriyle eşit olup olmamasını ilgili metodumuzla kontrol ettiğimizde, değerlerin aynı olmaması sebebiyle bize False olarak dönüş olacaktır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Küçük Harf Yapma

Visual Basic'de İşletim Sisteminin Adı Nasıl Bulunur?

Visual Basic Datarow Kullanımı

Visual Basic String LastIndexOf Kullanımı

Visual Basic String Contains Kullanımı