Visual Basic String Remove Metodu

Visual Basic programlama dilinde string içindeki karakter(ler)i silmek yani yok etmek için kullanılan yöntemlerden biri Remove() yöntemidir.

İki tip kullanımı vardır.

İlk yöntem stringin içindeki belirtilen index ve sonrasındaki tüm karakterler silinir. İkinci yöntem ise başlangıç indexi verilip kaç karakter silineceğidir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim degiskenim As String = "Yazilimi seviyorum"
    degiskenim = degiskenim.Remove(5)
    Console.WriteLine(degiskenim)
    degiskenim = "Yazilimi seviyorum"
    degiskenim = degiskenim.Remove(0, 8)
    Console.WriteLine(degiskenim)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

İlk örnekte Remove(5) kullanarak 5. index olan karakter ve sonrasındaki tüm karakterler silindiği için ekrana "Yazil" sonucu döner.

İkinci örnekte ise Remove(0,8) kullanarak 0. yani ilk karakterden sonraki 8 karakterin silinmesi söylenmiştir. Böylece ekrana " seviyorum" sonucu döner.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic List'e Eleman Ekleme

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma