Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic 'de string içinde bir veya birden fazla karakterin yerini başka bir karakter(ler) ile değiştirmek istersek Replace() metodunu kullanırız.

2 şekilde kullanımı vardır. parametre olarak char veya string alır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim degiskenim As String = "Yazilimi seviyorum"
    degiskenim = degiskenim.Replace("i"c, "ı"c)
    Console.WriteLine(degiskenim)
    degiskenim = degiskenim.Replace("vı", "vi")
    Console.WriteLine(degiskenim)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Örnekte ilk olarak "i" karakterini char parametresi ile kullanıp "ı" karakterine dönüştürdük.

Daha sonra ise string türünden parametre kullanıp "vı" karakter setini "vi" 'ye dönüştürdük.

Sonuç olarak "Yazilimi seviyorum" değeri "Yazılımı seviyorum" olarak değişmiş oldu.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek

Visual Basic Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma