Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic dilinde bir stringin belirtilen karakter(ler) ile başlayıp başlamadığını StartsWith() metodu ile anlarız. Bool değer döndüren bu metodun 3 farklı kullanım şekli vardır.

Aşağıdaki örnekte en çok kullanılan şekli verilmiştir..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim str As String = "El"
    Dim isim As String() = New String() {"Elif", "Ahmed", "Ela", "Ayşe", "Ekrem", "Kemal", "Elvin"}

    For Each i As String In isim
      If i.StartsWith(str) Then
        Console.WriteLine(i)
      End If
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

isim dizimizde (array) bulunan elemanların El ile başlayıp başlamadığını anlamaya çalıştık. "Foreach" döngüsü ile tüm elemanları tarayıp "StartsWith()" metodunu kullandık. Sonuç true olanları ekrana yazdırdık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic typeof Kullanımı

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği