Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic programlama dilinde string türünde bir değişkeni Unicode karakter dizisine (array) dönüştürmek istiyorsak ToCharArray() metodunu kullanırız.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim stringDegerim As String = "yazilimders"
    Dim chars As Char() = stringDegerim.ToCharArray()
    Console.WriteLine("yazilimders")
    Console.Write("CharArray :")

    For i As Integer = 0 To chars.Length - 1
      Console.Write(" " & chars(i))
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

yazilimders değişkenimiz "ToCharArray()" metodu ile birlikte 11 elemana sahip bir char dizisine dönüşmüştür. String içindeki tüm karakterler diznin bir elemanı olmuştur.

ToCharArray() metodunun diğer bir kullanım şekli ise başlangıç indexi ve uzunluğun parametre olarak verilmesidir.

Aşağıda bu kullanıma örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim stringDegerim As String = "yazilimders"
    Dim chars As Char() = stringDegerim.ToCharArray(1, 3)
    Console.WriteLine("yazilimders")
    Console.Write("CharArray :")

    For i As Integer = 0 To chars.Length - 1
      Console.Write(" " & chars(i))
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

"yazilimders" string değerimiz ToCharArray(1,3) şeklinde char array tipine dönüştürülmesi istenmiştir. Yani sadece 1. indexten (2. karakterden) itibaren sırasıyla 3 karakter diziye dönüştürülecektir.

Sonuç olarakta "a" , "z" , "i" elemanlarından oluşan bir dizi yaratılmıştır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneğ ...

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Visual Basic Hex Kodunu Stringe Çevirmek

Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma