Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic programlama dilinde string türünde bir değişkeni Unicode karakter dizisine (array) dönüştürmek istiyorsak ToCharArray() metodunu kullanırız.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim stringDegerim As String = "yazilimders"
    Dim chars As Char() = stringDegerim.ToCharArray()
    Console.WriteLine("yazilimders")
    Console.Write("CharArray :")

    For i As Integer = 0 To chars.Length - 1
      Console.Write(" " & chars(i))
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

yazilimders değişkenimiz "ToCharArray()" metodu ile birlikte 11 elemana sahip bir char dizisine dönüşmüştür. String içindeki tüm karakterler diznin bir elemanı olmuştur.

ToCharArray() metodunun diğer bir kullanım şekli ise başlangıç indexi ve uzunluğun parametre olarak verilmesidir.

Aşağıda bu kullanıma örnek verilmiştir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim stringDegerim As String = "yazilimders"
    Dim chars As Char() = stringDegerim.ToCharArray(1, 3)
    Console.WriteLine("yazilimders")
    Console.Write("CharArray :")

    For i As Integer = 0 To chars.Length - 1
      Console.Write(" " & chars(i))
    Next

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

"yazilimders" string değerimiz ToCharArray(1,3) şeklinde char array tipine dönüştürülmesi istenmiştir. Yani sadece 1. indexten (2. karakterden) itibaren sırasıyla 3 karakter diziye dönüştürülecektir.

Sonuç olarakta "a" , "z" , "i" elemanlarından oluşan bir dizi yaratılmıştır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Diziyi Ters Çevirme

Visual Basic Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

Visual Basic Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Visual Basic Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

Visual Basic Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği