Visual Basic String Trim Kullanımı

Visul Basic 'de string değişkenimizde bulunan değerin baştaki ve sondaki boşluklarını yok etmek (kırpmak) istiyorsak Trim() metodunu kullanırız.

Burada önemli nokta değerin içinde bir boşluk varsa Trim metodumuz burası için çalışmaz.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()

    Dim deger1 As String = " yazilim"
    Dim deger2 As String = "yazilim "
    Dim deger3 As String = " yazilim "
    Dim deger4 As String = " yazilim ders "

    Console.WriteLine(deger1.Trim())
    Console.WriteLine(deger2.Trim())
    Console.WriteLine(deger3.Trim())
    Console.WriteLine(deger4.Trim())

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

deger1, deger2, deger3 değişkenleri "yazilim" şeklinde ekrana yazılırken, deger4 değişkenimizde ise başında ve sonunda bulunan boşluklar yok olsa da ortasındaki boşluk duracaktır ve ekrana "yazilim ders" olarak yazılacaktır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Visual Basic While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örne ...

Visual Basic Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma