Visual Basic String Trim Kullanımı

Visul Basic 'de string değişkenimizde bulunan değerin baştaki ve sondaki boşluklarını yok etmek (kırpmak) istiyorsak Trim() metodunu kullanırız.

Burada önemli nokta değerin içinde bir boşluk varsa Trim metodumuz burası için çalışmaz.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()

    Dim deger1 As String = " yazilim"
    Dim deger2 As String = "yazilim "
    Dim deger3 As String = " yazilim "
    Dim deger4 As String = " yazilim ders "

    Console.WriteLine(deger1.Trim())
    Console.WriteLine(deger2.Trim())
    Console.WriteLine(deger3.Trim())
    Console.WriteLine(deger4.Trim())

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

deger1, deger2, deger3 değişkenleri "yazilim" şeklinde ekrana yazılırken, deger4 değişkenimizde ise başında ve sonunda bulunan boşluklar yok olsa da ortasındaki boşluk duracaktır ve ekrana "yazilim ders" olarak yazılacaktır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic Rastgele Tarih Yaratmak