Visual Basic Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

Visual Basic 'de bir string değişkenini istediğimiz karakter veya karakterlere parçalamak istiyorsak "Split ()" metodunu kullanırız.

"Split ()" metodunun birden çok kullanımı olsa da burada en basit ve en çok kullanılan şekli gösterilmektedir.

Metod parçalara ayırma işleminden sonra bir string dizisi (array) döndürür.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim sehirler As String = "İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa,Adana,Antalya"
    Dim sehirlerArray As String() = sehirler.Split(","c)

    Console.WriteLine(sehirlerArray(0))
    Console.WriteLine(sehirlerArray(1))
    Console.WriteLine(sehirlerArray(2))
    Console.WriteLine(sehirlerArray(3))
    Console.WriteLine(sehirlerArray(4))
    Console.WriteLine(sehirlerArray(5))

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic GetType Kullanımı

Visual Basic Dosyanın Adını Değiştirme

Visual Basic Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Visual Basic Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Visual Basic Dosya Kopyalama