Visual Basic Stringin Karakter Sayısını Bulmak

Visual Basic 'de bir stringin kaç karakterden oluştuğunu ya da başka bir deyişle karakter sayısını bulmak için "Length" yönetimini kullanırız.

Aşağıdaki kodu inceleyelim..


Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim str As String = "yazilim"
    Dim karakterSayi As Integer = str.Length
    Console.WriteLine(karakterSayi)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

"yazilim" stringimiz 7 karakterden oluştuğu için değişkenimze 7 değeri atanır ve bu sonuç ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Visual Basic'de Bilgisayar Adını Bulma

Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneğ ...

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kald ...