Visual Basic Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Visual Basic" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

Imports System

Module Module1
  Sub Main()
    Dim a, b As String
    b = ""
    Console.Write("String Değeri Girin: ")
    a = Console.ReadLine()
    Dim n As Integer = a.Length
    For i As Integer = n - 1 To 0 Step -1
      b = b + a(i)
    Next

    If String.Equals(a, b, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) Then
      Console.WriteLine("Tersten okunuşu ile aynıdır.")
    Else
      Console.WriteLine("Tersten okunuşu ile aynı değildir.")
    End If
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Hızlıca Console.WriteLine Yazmak

Visual Basic Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneğ ...

Visual Basic Dosya Uzantısını Değiştirme

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma