Visual Basic Substring Metodu

Visual Basic dilinde Substring metodu bir stringin içinden istenilen bir parçayı almak için kullanılır.

2 şekilde kullanımı vardır.

İlk kullanımında başlangıç indexi verilir ve buradan itibaren kaç karakter alınacağı belirtilir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim substr As String = "test string"
    Dim sonuc As String = substr.Substring(0, 3)
    Console.WriteLine(sonuc)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Sonuç burada "tes" olur.

İkinci kullanımda ise sadece başlangıç indexi verilir. Belirtilen değerden sonraki tüm karakterler alınır.

Module ModuleTest
 Sub Main()
    Dim substr As String = "test string"
    Dim sonuc As String = substr.Substring(3)
    Console.WriteLine(sonuc)
    Console.ReadLine()
 End Sub
End Module

Sonuç burada "t string" olur.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Dosya Oluşturma

Visual Basic String İçindeki Bir Karakterin Index Sırasını Bulmak