Visual Basic Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Bir Tamsayı Girin: ")
    Dim input As String = Console.ReadLine()
    Dim number As Integer = Integer.Parse(input)
    Dim rev As Integer = 0

    While number <> 0
      Dim digit As Integer = number Mod 10
      rev = (rev * 10) + digit
      number = number \ 10
    End While

    Console.WriteLine(rev)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic Rastgele Float Yaratmak

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic Dosya Boyutunu Öğrenme