Visual Basic Tarihe Ay Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic programlama dilinde belirtilen bir tarihe ay ekleme veya çıkarma yapmak için AddMonths() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim buAy As Integer = System.DateTime.Now.Month
    Dim gecenAy As Integer = System.DateTime.Now.AddMonths(-1).Month
    Dim onumuzdekiAy As Integer = System.DateTime.Now.AddMonths(1).Month

    Console.WriteLine(buAy)
    Console.WriteLine(gecenAy)
    Console.WriteLine(onumuzdekiAy)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Örnekte şimdiki zamanın ayını, önceki ayını ve önümüzdeki ayını integer türünde ekrana getirdik.

Bunu yapabilmek için Month özelliğini kullandık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Visual Basic Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği