Visual Basic Tarihe Ay Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic programlama dilinde belirtilen bir tarihe ay ekleme veya çıkarma yapmak için AddMonths() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim buAy As Integer = System.DateTime.Now.Month
    Dim gecenAy As Integer = System.DateTime.Now.AddMonths(-1).Month
    Dim onumuzdekiAy As Integer = System.DateTime.Now.AddMonths(1).Month

    Console.WriteLine(buAy)
    Console.WriteLine(gecenAy)
    Console.WriteLine(onumuzdekiAy)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Örnekte şimdiki zamanın ayını, önceki ayını ve önümüzdeki ayını integer türünde ekrana getirdik.

Bunu yapabilmek için Month özelliğini kullandık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic String İçindeki Bir Karakterin Index Sırasını Bulmak

Visual Basic Rastgele Float Yaratmak

Visual Basic Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Visual Basic Uzantıya Göre Dosya Arama