Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic dilinde belirtilen bir tarihe dakika ekleme veya çıkarma yapmak için AddMinutes() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim simdikiZaman As DateTime = System.DateTime.Now
    Dim birDakikaOnce As DateTime = System.DateTime.Now.AddMinutes(-1)
    Dim birDakikaSonra As DateTime = System.DateTime.Now.AddMinutes(1)

    Console.WriteLine(simdikiZaman)
    Console.WriteLine(birDakikaOnce)
    Console.WriteLine(birDakikaSonra)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Örnekte şimdiki zamanı, 1 dakika öncesini ve 1 dakika sonrasını ekranda gösterdik.İlginizi Çekebilir

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Visual Basic Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü