Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic dilinde belirtilen bir tarihe dakika ekleme veya çıkarma yapmak için AddMinutes() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim simdikiZaman As DateTime = System.DateTime.Now
    Dim birDakikaOnce As DateTime = System.DateTime.Now.AddMinutes(-1)
    Dim birDakikaSonra As DateTime = System.DateTime.Now.AddMinutes(1)

    Console.WriteLine(simdikiZaman)
    Console.WriteLine(birDakikaOnce)
    Console.WriteLine(birDakikaSonra)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module 

Örnekte şimdiki zamanı, 1 dakika öncesini ve 1 dakika sonrasını ekranda gösterdik.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

Visual Basic Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma ...

Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma