Visual Basic Tarihe Saat Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic programlama dilinde bir tarihe saat ekleme veya çıkarma yapmak için AddHours() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür. Parametre olarak eklenecek veya çıkarılacak saat kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim simdikiZaman As DateTime = System.DateTime.Now
    Dim birSaatOnce As DateTime = System.DateTime.Now.AddHours(-1)
    Dim birSaatSonra As DateTime = System.DateTime.Now.AddHours(1)

    Console.WriteLine(simdikiZaman)
    Console.WriteLine(birSaatOnce)
    Console.WriteLine(birSaatSonra)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Örnekte şimdiki zamanı, 1 saat öncesini ve 1 saat sonrasını ekrana getirdik.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic Substring Metodu

Visual Basic Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği