Visual Basic Tarihe Saniye Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic programlama dilinde belirtilen bir tarihe saniye ekleme veya çıkarma yapmak için AddSeconds() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim simdikiZaman As DateTime = System.DateTime.Now
    Dim birSaniyeOnce As DateTime = System.DateTime.Now.AddSeconds(-1)
    Dim birSaniyeSonra As DateTime = System.DateTime.Now.AddSeconds(1)

    Console.WriteLine(simdikiZaman)
    Console.WriteLine(birSaniyeOnce)
    Console.WriteLine(birSaniyeSonra)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Örnekte şimdiki zamanı, 1 saniye öncesini ve 1 saniye sonrasını ekranda gösterdik.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosya Kopyalama

Visual Basic Dictionary'de Bir Anahtarın Varlığını Kontrol Etmek

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic Uzantıya Göre Dosya Arama

Visual Basic Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği