Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic dilinde belirtilen bir tarihe yıl ekleme veya çıkarma yapmak için AddYears() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim buYil As Integer = System.DateTime.Now.Year
    Dim gecenYil As Integer = System.DateTime.Now.AddYears(-1).Year
    Dim onumuzdekiYil As Integer = System.DateTime.Now.AddYears(1).Year

    Console.WriteLine(buYil)
    Console.WriteLine(gecenYil)
    Console.WriteLine(onumuzdekiYil)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Örnekte şimdiki zamanın sadece yılını, geçen yılını ve önümüzdeki yılını integer türünde ekrana getirdik.

Bunu yapabilmek için Year özelliğini kullandık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Enter Tuşuna Basmanın Kontrolü

Visual Basic String StartsWith Kullanımı

Visual Basic List'den Eleman Çıkarma

Visual Basic Diziye Eleman Ekleme

Visual Basic Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği