Visual Basic Tarihe Yıl Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic dilinde belirtilen bir tarihe yıl ekleme veya çıkarma yapmak için AddYears() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim buYil As Integer = System.DateTime.Now.Year
    Dim gecenYil As Integer = System.DateTime.Now.AddYears(-1).Year
    Dim onumuzdekiYil As Integer = System.DateTime.Now.AddYears(1).Year

    Console.WriteLine(buYil)
    Console.WriteLine(gecenYil)
    Console.WriteLine(onumuzdekiYil)
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Örnekte şimdiki zamanın sadece yılını, geçen yılını ve önümüzdeki yılını integer türünde ekrana getirdik.

Bunu yapabilmek için Year özelliğini kullandık.İlginizi Çekebilir

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Bir Derecenin Tanjantını Bulma

Visual Basic 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Visual Basic Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma