Visual Basic Tek Satırda If Else Yazma

Visual Basic programlama dilinde, koşul durumlarını kontrol etmek için sıklıkla If Else blokları kullanılır. Ancak bazen, tek satırda bir If Else ifadesi yazmak daha pratik olabilir. Bu işlem için IIf() fonksiyonu kullanılır.

IIf() fonksiyonu, üç argüman alır. İlk argüman, kontrol edilen koşuldur. Eğer koşul doğruysa, ikinci argümanı döndürür; aksi takdirde üçüncü argümanı döndürür. Bu sayede, If Else bloklarını tek bir satırda yazabilirsiniz.

Aşağıda örnek kullanım mevcuttur...

Dim yas As Integer = 25
Dim mesaj As String = IIf(yas < 18, "Yaşınız çok küçük!", "Yaşınız Koşulu Sağlıyor")
Console.WriteLine(mesaj)

Bu kodda, IIf() fonksiyonu kullanılarak, "yas < 18" koşulu kontrol ediliyor. Eğer bu koşul doğruysa, "Yaşınız çok küçük!" mesajı atanıyor. Aksi takdirde, "Hoş geldiniz." mesajı atanıyor.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

Visual Basic Tarihe Dakika Ekleme Veya Çıkarma

Visual Basic Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği