Visual Basic typeof Kullanımı

Typeof, derleme sırasında bir tür elde etmek için kullanılan bir operatör anahtar sözcüğüdür. System.Type nesnesini almak için kullanılır.

Visual Basic dilindeki kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim t As Type = GetType(Integer)
    Console.WriteLine(t)
    Console.WriteLine(GetType(String))
    Console.WriteLine(GetType(ArrayList))
    Console.WriteLine(GetType(Char))
    Console.WriteLine(GetType(Decimal()))
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module    İlginizi Çekebilir

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek

Visual Basic İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneğ ...

Visual Basic List'e Eleman Ekleme

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek