Visual Basic typeof Kullanımı

Typeof, derleme sırasında bir tür elde etmek için kullanılan bir operatör anahtar sözcüğüdür. System.Type nesnesini almak için kullanılır.

Visual Basic dilindeki kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

Module ModuleTest
  Sub Main()
    Dim t As Type = GetType(Integer)
    Console.WriteLine(t)
    Console.WriteLine(GetType(String))
    Console.WriteLine(GetType(ArrayList))
    Console.WriteLine(GetType(Char))
    Console.WriteLine(GetType(Decimal()))
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module    İlginizi Çekebilir

Visual Basic Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını E ...

Visual Basic Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

Visual Basic String Compare Kullanımı

Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği