Visual Basic Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Visual Basic programlama dilinde 3 kenarı verilen bir üçgenin alanını bulan kod örneği aşağıda verilmiştir..

Dim a, b, c As Integer
Console.WriteLine("1. tarafı girin:")
a = Console.ReadLine()

Console.WriteLine("2. tarafı girin:")
b = Console.ReadLine()

Console.WriteLine("3. tarafı girin:")
c = Console.ReadLine()

If (a + b > c AndAlso a + c > b AndAlso b + c > a) Then
    Dim s = (a + b + c) / 2.0
    Dim area = Math.Sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))
    Console.WriteLine("Üçgenin Alanı: " & area)
Else
    Console.WriteLine("Üçgenin Alanı mevcut değil.")
End If

Bu kod kullanıcıdan üç kenar uzunluğunu alır ve bu üç kenarın bir üçgen oluşturup oluşturmadığını kontrol eder. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturuyorsa, üçgenin alanını hesaplar ve ekrana yazdırır. Bu hesaplama için üçgenin yarı çevresi kullanılarak alanın kökünü içeren bir formül kullanılır. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturamıyorsa, ekrana uygun bir mesaj yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Visual Basic Rastgele Sayı Yaratma

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Visual Basic Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Visual Basic Substring Metodu

Visual Basic String Contains Kullanımı