Visual Basic Url'den Json String Elde Etmek

Visual Basic programlama dilinde bir URL'den JSON string elde etmek için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

Using wclient As WebClient = New WebClient()
    Dim myJson = wclient.DownloadString("url bölümü")
End Usingİlginizi Çekebilir

Visual Basic Substring Metodu

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Visual Basic String Insert Kullanımı

Visual Basic Bir Stringi Hex Koduna Çevirmek

Visual Basic Bir Stringi Ters Çevirmek