Visual Basic While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim count As Integer = 0
    Dim sum As Double = 0.0

    While count < 10
      Console.Write("Bir Sayı Girin: ")
      Dim number As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())
      count += 1
      sum += number
    End While

    Dim avg As Double = sum / 10
    Console.WriteLine("Ortalama: " & avg)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic'de İşletim Sistemi Kullanıcı Adını Bulma

Visual Basic Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Visual Basic Dosya Oluşturma

Visual Basic Substring Metodu

Visual Basic Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği