Visual Basic While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim count As Integer = 0
    Dim sum As Double = 0.0

    While count < 10
      Console.Write("Bir Sayı Girin: ")
      Dim number As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())
      count += 1
      sum += number
    End While

    Dim avg As Double = sum / 10
    Console.WriteLine("Ortalama: " & avg)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını E ...

Visual Basic String Replace Metodu

Visual Basic İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneğ ...

Visual Basic Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Visual Basic Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği