Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main(args As String())
    Console.WriteLine("Yarıçap Girin: ")
    Dim radius As Double = Double.Parse(Console.ReadLine())

    Dim c As Double = 2 * Math.PI * radius
    Dim area As Double = Math.PI * radius * radius

    Console.WriteLine("Dairenin Çevresi: " & c)
    Console.WriteLine("Dairenin Alanı: " & area)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Visual Basic Linq Any Kullanımı

Visual Basic Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Visual Basic Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

Visual Basic Dört İşlem Yapan Örnek