Visual Basic Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Visual Basic" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

Imports System

Module MainModule
  Sub Main(args As String())
    Console.WriteLine("Yarıçap Girin: ")
    Dim radius As Double = Double.Parse(Console.ReadLine())

    Dim c As Double = 2 * Math.PI * radius
    Dim area As Double = Math.PI * radius * radius

    Console.WriteLine("Dairenin Çevresi: " & c)
    Console.WriteLine("Dairenin Alanı: " & area)
  End Sub
End Moduleİlginizi Çekebilir

Visual Basic String ToCharArray Kullanımı

Visual Basic Diziden Eleman Çıkarma

Visual Basic Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Visual Basic Dosya Oluşturma

Visual Basic Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği