7 adet sonuç

NoSQL Nedir ?

Eğer veritabanları ile ilgili biraz bilginiz varsa SQL (Structured Query Language - Yapılandırılmış Sorgu Dili) kelimesini mutlaka duymuşsunuzdur. Uzun yıllar neredeyse bütün veritabanları bu alt...

Veri Ambarı Nedir ?

Şirketler için veriler hayati öneme sahiptir. Verilerin etkili bir şekilde toplanması, bunların depolanması, diğer veriler ile entegrasyonu ve sonunda analizi, şirketlerin gelirlerinin...

SQL Server ve Oracle Arasındaki Farklar

İşletmelerin veriler olmadan çalışamayacağını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden veritabanlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Microsoft SQL Server ve ORACLE Database en popüler ve en yaygın...

Veritabanı Yöneticisi Kimdir ?

Teknolojinin ilerlemesi ile bilgisayarlara ve veritabanı sistemlerine duyulan güvenin artması, firmaların gizli verilerini güvenli ve iyi yöneten profesyonellere ihtiyaç duymasını sağlamaktadır...

Veritabanı Nedir ?

Veritabanının ne olduğunu anlamak için verinin ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Veri Nedir ? Veri işimize bir şekilde yarayacağını düşündüğümüz bilgidir. Adınız, TCKN numaranız, yaşınız..vs hepsi..

Veritabanının Önemi

Yıllar boyunca veriler dosya dolaplarında, arşivlerde veya benzeri ortamlarda saklandı. Bu durum birçok sorunuda beraberinde getiriyordu. Kağıt üzerinde tutulan bilgilerin kolay kaybolması, yıpranm..


7 adet sonuç