C# - Görünürlük

Bir classın, bir fonksiyonun, bir değişkenin veya bir property (özellik) görünürlüğü bize bu öğeye ne şekilde erişilebileceğini anlatmaktadır. En yaygın görünürlük türleri public ve private dır, fakat C# içinde başka görünürlük türleri de mevcuttur. Aşağıda görünürlük türleri ve bunlara nasıl erişilebilindiği anlatılmaktadır.

Public

Public üyeye her yerden ulaşılabilinir. İçlerinde en az kısıtlayıcı olan türdür. Interface (arayüz) ve Enumlar default (varsayılan) olarak publictir ve herkes tarafından görülebilinir.

Protected

Bu üyelere yalnızca aynı classtan veya bu classtan miras alan (inheritance) bir classtan erişilebilinir (aynı projede olmak şartıyla).

Internal

Bu üyelere sadece aynı projeden ulaşılabilinir.

Protected internal

Düşünülenin aksine Protected ve Internal'ın birleşimi anlamına gelmemekte, Protected veya Internal anlamına gelmektedir. Kendi classları ve kendisini base alan diğer classlardan (başka projeden de dahildir ki protecteddan da farkı budur) erişilebilinir.

Private

Sadece aynı classtan üyeler tarafından erişilebilinir. Bu en dar kapsamlı görünürlük türüdür. Sınıflar default (varsayılan) olarak private olarak ayarlanmıştır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# - Parametre

C# - Operatörler

C# - Veri Tipleri

C# - Özellikler (Property)

C# - Fonksiyonlar