C# - If Else İfadesi

Her programlama dilinde en önemli ifadelerden biri "if" (eğer) ifadesidir. C#'da da koşullu kod blokları (condition) oluşturabilmek için if yöntemi kullanılır. If ifadesi bir boolen sonucuna (doğru veya yanlış) göre hareket eder. Eğer koşul true (doğru) ise koşula girer ve kod çalışır. Örnek olarak if ("kitap") veya if (12) öğesini kullanamazsınız, ancak doğru veya yanlış oluşturmak için bir şeyle karşılaştırma yapılmalıdır. if( (5+5) > 7 ) gibi..

Örnek bir If ifadesi aşağıda gösterilmiştir.

using System;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi;      
      sayi = 8+9;

      if(sayi > 10)
       Console.WriteLine("Değer 10'dan büyüktür.");
      else if (sayi == 10)     
       Console.WriteLine("Değer 10'dur.");
      else
       Console.WriteLine("Değer 10'dan küçüktür.");           
    }
  }
}

Örnekte "if" koşulu "sayi" değişkeninin 10'dan büyük olması şartına bağlanmıştır. Eğer bu şert sağlanırsa altındaki kod satırı çalışır. Eğer ilk koşul sağlanmazsa "else if" koşuluna bakar. Eğer bu koşul da sağlanmazsa, "önceki hiçbir koşula uymuyorsa bunu uygula" anlamına gelen "else" ifadesindeki kod çalışacaktır.

if else koşulunda çalışacak kod bloğu tek satırdan oluşuyorsa süslü parantez kullanmamıza gerek yoktur.

Bir örneği daha inceleyelim..

if((sayi > 30) || (sayi < 0))
  Console.WriteLine("Sayımız 0 ile 30 arasında olmalıdır.");
else
  Console.WriteLine("Koşul sağlandı.");

If koşullarında birden fazla kriter belirleyebiliriz. Yukardaki örnekte || işareti "veya" anlamına gelmektedir ve "sayi" değişkeninin 30 büyük olması veya 0'dan küçük olması koşulu aranmaktadır.

Aynı örneği "ve" koşulu ile yazalım. Bu sefer "&&" operatörü kullanmalıyız.

if((sayi < 30) && (sayi > 0))
  Console.WriteLine("Koşul sağlandı.");
else
  Console.WriteLine("Sayımız 0 ile 30 arasında olmalıdır.");İlginizi Çekebilir

C# - Aşırı Yükleme (Overload)

C# - Değişkenler

C# - Parametre

C# - Fonksiyonlar

C# - Soyut Sınıf (Abstract Class)