Java - Koşullu İfadeler

Java'daki koşullu ifadeler, programcıların belirli durumları kontrol etmelerine ve belirli davranışları gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bunlar, Java programlamasında en sık kullanılan yapılardan biridir ve her Java programcısının iyi bir şekilde anlaması gerekir.

If-else İfadesi

Java'da, if-else ifadesi, koşullu durumların kontrol edilmesi için kullanılan bir yapıdır. If-else, belirli bir durumun doğruluğunu test eder ve doğruysa belirli bir kod bloğunu çalıştırır, yanlışsa başka bir kod bloğunu çalıştırır. If-else ifadeleri, Java'da en sık kullanılan koşullu ifadelerdir ve birçok farklı durumda kullanılabilirler.

Aşağıdaki örnekte, bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunun kontrol edildiği bir if-else ifadesi gösterilmiştir:

int number = -5;

if (number > 0) {
  System.out.println(number + " pozitiftir.");
} else {
  System.out.println(number + " negatiftir.");
}

Bu kod, -5 sayısının negatif olduğunu tespit eder ve ekrana "-5 negatif." yazdırır.

If-else ifadeleri birden fazla durumun kontrol edilmesi için de kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, bir sayının pozitif mi, negatif mi, yoksa sıfır mı olduğunun kontrol edildiği bir if-else ifadesi gösterilmiştir:

int number = 0;

if (number > 0) {
  System.out.println(number + " pozitiftir.");
} else if (number < 0) {
  System.out.println(number + " negatiftir.");
} else {
  System.out.println(number + " sıfırdır.");
}

Bu kod, 0 sayısının sıfır olduğunu tespit eder ve ekrana "0 sıfır." yazdırır.

Ayrıca, if-else ifadeleri tek başına da kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, bir sayının pozitif mi olduğunun kontrol edildiği bir if ifadesi gösterilmiştir:

int number = 5;

if (number > 0) {
  System.out.println(number + " pozitiftir.");
}

Bu kod, 5 sayısının pozitif olduğunu tespit eder ve ekrana "5 pozitif." yazdırır.

Java'da, if-else ifadeleri, birçok farklı durumda kullanılabilir ve programların koşullu davranışını kontrol etmek için çok önemlidir. Örneğin, bir kullanıcı giriş yapmışsa veya belirli bir şart gerçekleşmişse, programın belirli bir şekilde davranması gerektiği durumları kontrol etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, verilerin değerlendirilmesi ve farklı sonuçların elde edilmesi için de kullanılabilir.

Switch-Case İfadesi

Java Switch-Case ifadeleri, bir değişkenin değerine göre belirli bir kod bloğunun çalışmasını kontrol etmek için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, birçok farklı durumun kontrol edilmesi için kullanılabilecek ve bu durumlarda farklı davranışların gerçekleşmesine olanak tanır.

Switch-Case ifadelerinde, değişkenin değerine göre belirli bir case bloğu seçilir ve bu case bloğunda yer alan kodlar çalıştırılır. Her case bloğunda bir break ifadesi bulunmalıdır, aksi takdirde bir case bloğundaki kodlar, diğer case bloğlarındaki kodları da etkileyebilir. Ayrıca, bir default bloğu da bulunabilir ve bu bloğun içindeki kodlar, hiçbir case bloğu uygun değilse çalıştırılır.

Switch-Case ifadeleri, if-else ifadelerine benzer şekilde çalışır, ancak daha kolay okunabilir ve anlaşılabilir bir yapıya sahiptir. Örneğin, belirli bir günün haftanın hangi günü olduğunu belirlemek için kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek, Switch-Case ifadesinin nasıl kullanılabileceğini gösterir:

int day = 4;
String dayName;

switch (day) {
 case 1:
  dayName = "Pazartesi";
  break;
 case 2:
  dayName = "Salı";
  break;
 case 3:
  dayName = "Çarşamba";
  break;
 case 4:
  dayName = "Perşembe";
  break;
 case 5:
  dayName = "Cuma";
  break;
 case 6:
  dayName = "Cumartesi";
  break;
 case 7:
  dayName = "Pazar";
  break;
 default:
  dayName = "Geçersiz Gün";
}

System.out.println(dayName);

Bu örnekte, değişken "day" değeri 4 olduğundan, case 4 bloğundaki kodlar çalıştırılır ve "Perşembe" yazısı ekrana yazdırılır.

Java Switch-Case ifadeleri, belirli bir değişkenin değerine göre farklı davranışları kontrol etmek için kullanılan ve okunabilir ve anlaşılabilir bir yapıya sahip olan kullanışlı bir yapıdır. Bunun yanı sıra, sadece tam sayılar veya String değerler gibi belirli türde değişkenler kullanılabilir, ancak diğer veri türleri kullanılamaz.

Switch-Case ifadelerinin bir diğer avantajı, birçok case bloğunun aynı kodu içermesi durumunda kod tekrarının önlenmesine olanak tanımasıdır. Aynı kodu içeren case bloğlarını tek bir bloğa taşıyabilir ve bu sayede kod tekrarını en aza indirebilirsiniz.

Ayrıca, Java Switch-Case ifadeleri, bir değişkenin değerine göre farklı davranışların kontrol edilmesi gerektiğinde kullanılabilir. Örneğin, kullanıcının girdiği değere göre belirli bir işlemi yapmak veya belirli bir durumda belirli bir mesajı göstermek gibi durumlar için kullanılabilir.

Ternary Operatörü

Java'da "Ternary Operator" (üçlü operatör), bir koşulu ifade etmek için kısa ve pratik bir yoldur. Genellikle if-else yapısına benzer şekilde çalışır, ancak çok daha kısadır ve tek bir satırda yazılabilir. Üçlü operatör, şu şekildedir:

 • koşul ? ifade1 : ifade2

condition, bir koşul olarak belirtilir. Eğer koşul true ise, expression1 çalıştırılır; aksi halde expression2 çalıştırılır.

Örneğin, bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu kontrol etmek için kullanılabilir:

int number = -10;
String result = number > 0 ? "positive" : "negative";
System.out.println(result);

Bu örnekte, number değişkeninin değeri -10, bu nedenle result değişkeni "negative" olarak atanır.

Ternary operatör, aynı zamanda değişken atamaları için de kullanılabilir:

int x = 10;
int y = 20;
int min = x < y ? x : y;
System.out.println("Min value: " + min);

Bu örnekte, x ve y değerleri karşılaştırılır ve daha küçük değer min değişkenine atanır.

Ternary operatör, if-else yapısına göre daha kısa ve okunabilir olduğundan, kod yazmak için hızlı ve verimli bir yoldur. Ancak, çok fazla ternary operatörün kullanılması, kodun okunmasını zorlaştırabilir, bu nedenle doğru bir şekilde kullanılması önemlidir.İlginizi Çekebilir

Java - Değişkenler