Ms Sql - Veri Tipleri

MSSQL çeşitli veri tiplerini barındırmaktadır. Bu veri tipleri farklı bellek gereksinimlerini doğurmaktadır. Kolonda veya bir değişkende doğru veri tipini kullanmak performans için gereklidir.

Aşağıda MSSQL'de bulunan veri tiplerinin ana başlıkları verilmiştir.

# İNGİLİZCE ADI TÜRKÇE ADI
1Exact numericTam sayısal
2Approximate numericYaklaşık sayısal
3Date and timeTarih ve Zaman
4Character stringsKarakter Metin
5Unicode character stringsUnicode Karakter Metin
6Binary stringsBinary Metin
7Other data typesDiğer Data Tipleri

Tam sayısal Veri Tipleri

VERİ TİPİ AÇIKLAMA ARALIK HAFIZA
bigint Belirtilen aralıklardaki sayılar için kullanılır -9,223,372, 036,854,775,808
9,223,372, 036,854,775,807
8 byte
int Belirtilen aralıklardaki sayılar için kullanılır -2,147, 483,648
2,147, 483,647
4 byte
smallint Belirtilen aralıklardaki sayılar için kullanılır -32,767
32,768
2 byte
tinyint Belirtilen aralıklardaki sayılar için kullanılır 0
255
1 byte
bit 0, 1, veya NULL değerler alabilir 0
1
1 byte
decimal Ölçek ve sabit hassas sayılar için kullanılır - 10 üzeri 38 +1
10 üzeri 38 - 1
5-17 byte
numeric Ölçek ve sabit hassas sayılar için kullanılır - 10 üzeri 38 +1
10 üzeri 38 - 1
5-17 byte
money Parasal veriler için kullanılır -922,337, 203, 685,477.5808
+922,337, 203, 685,477.5807
8 byte
smallmoney Parasal veriler için kullanılır -214,478.3648
+214,478.3647
4 byte

Yaklaşık sayısal Veri Tipleri

VERİ TİPİ AÇIKLAMA ARALIK HAFIZA
float(n) Küsüratlı numaralar için kullanılır -1.79E+308
1.79E+308
n değerine bağlıdır.
real Küsüratlı numaralar için kullanılır -3.40E+38
3.40E+38
4 byte

Tarih ve Zaman Veri Tipleri

VERİ TİPİ AÇIKLAMA ARALIK HAFIZA
DateTime Tarih ve saat belirtmek için kullanılır. 3,33 milisaniye hassasiyete sahiptir. 1753-01-01
9999-12-31
8 byte
smalldatetime Tarih ve saat belirtmek için kullanılır. 100 nanosaniye hassasiyete sahiptir. 1900-01-01
2079-06-06
4 byte
date Yalnızca tarihleri saklamak için kullanılır. 0001-01-01
9999-12-31
3 byte
time 100 nanosaniye hassasiyette sadece zaman değerlerini saklamak için kullanılır. 00:00:00.0000000
23:59:59.9999999
5 byte
datetimeoffset Tarih saatine benzer, ancak saat dilimi uzaklığı vardır. 0001-01-01
9999-12-31
10 byte
datetime2 Bir tarih ve saat belirtmek için kullanılır. 0001-01-01
9999-12-31
6 byte

Karakter Metin Veri Tipleri

VERİ TİPİ AÇIKLAMA ARALIK HAFIZA
char Sabit genişliğe sahip bir karakter metinidir. 0 char
8000 char
n byte
varchar Değişken genişliğe sahip bir karakter metinidir. 0 char
8000 char
n byte + 2 byte
varchar (max) Değişken genişliğe sahip bir karakter metinidir. 0 char
2 üzeri 31 char
n byte + 2 byte
text Değişken genişliğe sahip bir karakter metinidir. 0 char
2,147,483,647 char
n byte + 4 byte

Unicode Karakter Metin Veri Tipleri

VERİ TİPİ AÇIKLAMA ARALIK HAFIZA
nchar Sabit genişlikte bir Unicode metnidir 0 char
4000 char
n byte * 2
nvarchar Değişken genişlikte bir Unicode metnidir 0 char
4000 char
(n byte + 2) * 2
ntext Değişken genişlikte bir Unicode metnidir 0 char
1,073,741,823 char
metin uzunluğu * 2

Binary Metin Veri Tipleri

VERİ TİPİ AÇIKLAMA ARALIK HAFIZA
binary Sabit genişlikli bir ikili metindir. 0 byte
8000 byte
n byte
varbinary Değişken genişlikli bir ikili metindir. 0 byte
8000 byte
Girilen gerçek veri uzunluğu + 2 bayt
image Değişken genişlikli bir ikili metindir. 0 byte
2,147,483,647 byte

Diğer Veri Tipleri

VERİ TİPİ AÇIKLAMA
Cursor Cursor referansı içeren değişkenler veya stored procedure OUTPUT parametreleri için bir veri türüdür.
rowversion Veritabanı içinde otomatik olarak oluşturulan, benzersiz ikili sayıları gösteren bir veri türüdür.
Hierarchyid Bu veri türü hiyerarşideki bir konumu temsil eder.
Uniqueidentifier Tekrarlanmayan karakter ifadesini saklar.
Sql_variant SQL sunucusu tarafından desteklenen veri türlerinin değerlerini saklar.
XML XML tipindeki verileri kolonda saklar.
Geometry Spatial Type Düz koordinat sistemindeki verileri temsil eder.
Geography Spatial Type Yuvarlak koordinat sistemindeki verileri temsil eder.
table Daha sonraki işlemler için bir sonuç kümesi saklar.