Python - Operatörler

Python programlama dilinde operatörler veriler arasındaki işlemleri yapmak için kullanılan simgelerdir. Aritmetik, atama, karşılaştırma, mantıksal, üye olma, tanımlılık gibi farklı kategorilerde sınıflandırılabilirler. Bu operatörler, Python programlamayı daha etkileyici ve kolay hale getirir ve veriler arasındaki işlemleri kolaylaştırır.

Aritmetik operatörler

Python'daki aritmetik operatörler, veriler arasındaki aritmetik işlemleri yapmak için kullanılan simgelerdir. Bu operatörler sayılar, ondalıklı sayılar veya diğer matematiksel değerler arasındaki işlemleri yapar. Aşağıdaki aritmetik operatörler bulunur..

1 - Toplama (+) Operatörü: Bu operatör, verilen iki sayının toplamını verir. Örnek..

print(3 + 5) # Output: 8

2 - Çıkarma (-) Operatörü: Bu operatör, verilen iki sayının farkını verir. Örnek:

print(10 - 5) # Output: 5

3 - Çarpma (*) Operatörü: Bu operatör, verilen iki sayının çarpımını verir. Örnek..

print(3 * 5) # Output: 15

4 - Bölme (/) Operatörü: Bu operatör, verilen iki sayının bölümünü verir. Bölme işlemi sonucu float (virgülden sonra kayan noktalı) bir değer döndürür. Örnek:

print(10 / 3) # Output: 3.3333333333333335

5 - Modülo Bölme (%) Operatörü: Bu operatör, verilen iki sayının bölümünden kalanı verir. Örnek:

print(10 % 3) # Output: 1

6 - Üstel (**) Operatörü: Bu operatör, verilen sayıyı belirtilen üs alma işlemini yapar. Örnek:

print(2 ** 3) # Output: 8

7 - Taban Bölme (//) Operatörü: Bu operatör, verilen iki sayının bölümünün tam sayı kısmını verir. Örnek:

print(10 // 3) # Output: 3

Atama operatörleri

Python'daki Atama Operatörleri, programlamada bir değişkenin değerini belirlemek için kullanılan operatörlerdir. Atama operatörleri, bir değişkenin değerini değiştirmek veya bir değer atamak için kullanılır.

1 - Basit Atama (=) Operatörü: Bu operatör, bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Örnek:

x = 5
print(x) # Output: 5

2 - Toplama ve Atama (+=) Operatörü: Bu operatör, bir değişkenin mevcut değerini bir sayı ile toplayarak değiştirir. Örnek:

x = 5
x += 3
print(x) # Output: 8

3 - Çıkarma ve Atama (-=) Operatörü: Bu operatör, bir değişkenin mevcut değerini bir sayı ile çıkararak değiştirir. Örnek:

x = 5
x -= 3
print(x) # Output: 2

4 - Çarpma ve Atama (*=) Operatörü: Bu operatör, bir değişkenin mevcut değerini bir sayı ile çarparak değiştirir. Örnek:

x = 5
x *= 3
print(x) # Output: 15

5 - Bölme ve Atama (/=) Operatörü: Bu operatör, bir değişkenin mevcut değerini bir sayı ile bölerek değiştirir. Örnek:

x = 5
x /= 3
print(x) # Output: 1.6666666666666667

Karşılaştırma operatörleri

Python'daki Karşılaştırma Operatörleri, verilerin karşılaştırılmasını sağlar ve True veya False değerlerini döndürür. Bu operatörler, if, while gibi koşullu ifadelerde kullanılabilir.

1 - Eşittir (==) Operatörü: Bu operatör, iki değerin eşit olduğunu kontrol eder. Örnek:

x = 5
y = 5
print(x == y) # Output: True

2 - Eşit Değil (!=) Operatörü: Bu operatör, iki değerin eşit olmadığını kontrol eder. Örnek:

x = 5
y = 6
print(x != y) # Output: True

3 - Büyüktür (>) Operatörü: Bu operatör, bir değerin diğer değerden daha büyük olduğunu kontrol eder. Örnek:

x = 5
y = 6
print(x > y) # Output: False

4 - Küçüktür (<) Operatörü: Bu operatör, bir değerin diğer değerden daha küçük olduğunu kontrol eder. Örnek:

x = 5
y = 6
print(x < y) # Output: True

5 - Büyük veya Eşit (>=) Operatörü: Bu operatör, bir değerin diğer değere eşit veya daha büyük olduğunu kontrol eder. Örnek:

x = 5
y = 6
print(x >= y) # Output: False

6 - Küçük veya Eşit (<=) Operatörü: Bu operatör, bir değerin diğer değere eşit veya daha küçük olduğunu kontrol eder. Örnek:

x = 5
y = 6
print(x <= y) # Output: True

Mantıksal operatörler

Python'daki Mantıksal Operatörler, verilerin mantıksal (True veya False) değerlerini kontrol etmeyi sağlar.

1 - Mantıksal "ve" (and) Operatörü: Bu operatör, iki koşulun hem True olduğunu kontrol eder. Eğer her iki koşul da doğruysa, sonuç True olarak döndürür. Örnek:

x = 5
print(x > 2 and x < 10) # Output: True

2 - Mantıksal "veya" (or) Operatörü: Bu operatör, iki koşulun en az birinin True olduğunu kontrol eder. Eğer en az bir koşul doğruysa, sonuç True olarak döndürür. Örnek:

x = 5
print(x > 7 or x < 10) # Output: True

3 - Mantıksal "Değil" (not) Operatörü: Bu operatör, bir koşulun doğruluğunu tersine çevirir. Eğer bir koşul doğruysa, sonuç False olarak döndürür ve eğer bir koşul yanlışsa, sonuç True olarak döndürür. Örnek:

x = 5
print(not(x > 7)) # Output: True

Bu operatörler, eşitlik, büyüklük, küçüklük ve diğer karşılaştırma operatörleriyle birlikte kullanıldıklarında, Python programlarının çok daha güçlü hale gelmesine olanak tanır.

Üye olma operatörleri

Python'daki Üye Olma Operatörleri, bir verinin bir kümede veya bir dizide bulunup bulunmadığını kontrol etmeyi sağlar. Bu operatörler, verilerin değerlerinin bir kümede veya bir dizide bulunup bulunmadığını belirlemek için kullanılabilir.

1 - İçinde (in) Operatörü: Bu operatör, bir verinin bir kümede veya bir dizide bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eğer bir veri bir kümede veya bir dizide bulunuyorsa, sonuç True olarak döndürür. Örnek:

x = 5
y = [1, 2, 3, 4, 5]
print(x in y) # Output: True

2 - Dışında (not in) Operatörü: Bu operatör, bir verinin bir kümede veya bir dizide bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eğer bir veri bir kümede veya bir dizide bulunmuyorsa, sonuç True olarak döndürür. Örnek:

x = 6
y = [1, 2, 3, 4, 5]
print(x not in y) # Output: True

Bu operatörler, verilerin değerlerinin bir kümede veya bir dizide bulunup bulunmadığını belirlemek için kullanılır. Koşullu ifadelerin doğruluğunu belirlemek için de kullanılabilir. Örneğin, bir verinin bir dizide bulunup bulunmadığını kontrol ederek, uygun işlemlerin yapılmasını sağlayabilir.

Tanımlılık operatörleri

Python'daki Tanımlılık Operatörleri, bir verinin tanımlı olup olmadığını kontrol etmeyi sağlar. Bu operatörler, bir verinin tanımlı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir.

1 - Tanımlı (is) Operatörü: Bu operatör, bir verinin tanımlı olup olmadığını kontrol eder. Eğer bir veri tanımlı ise, sonuç True olarak döndürür. Örnek:

x = 5
print(x is None) # Output: True

2 - Tanımsız (is not) Operatörü: Bu operatör, bir verinin tanımsız olup olmadığını kontrol eder. Eğer bir veri tanımsız ise, sonuç True olarak döndürür. Örnek:

x = 5
print(x is not None) # Output: True

Bu operatörler, bir verinin tanımlı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Koşullu ifadelerin doğruluğunu belirlemek için de kullanılabilir. Örneğin, bir verinin tanımlı olup olmadığını kontrol ederek, uygun işlemlerin yapılmasını sağlayabilir.

Diğer Operatörler

Python'da diğer farklı türde operatörlere örnekler aşağıda verilmiştir.

1 - Bitwise Operatörleri: Bu operatörler, verilerin bit seviyesinde işlem yapmayı sağlar. Örnek:

x = 5
y = 3
print(x & y) # Output: 1
print(x | y) # Output: 7

2 - Shift Operatörleri: Bu operatörler, verilerin bit seviyesinde sola veya sağa kaydırma yapmayı sağlar. Örnek:

x = 5
print(x << 2) # Output: 20
print(x >> 2) # Output: 1

3 - Değişken Değiştirme Operatörleri: Bu operatörler, bir değişkenin değerini bir başka değişkenle değiştirmek için kullanılır. Örnek:

x = 5
y = 3
x, y = y, x
print(x, y) # Output: 3 5İlginizi Çekebilir

Python - Yorum Yazma

Python - Giriş

Python - Değişkenler