Python - Yorum Yazma

Python yazılımında yorum satırları, kodun anlaşılmasını ve okunmasını kolaylaştırmak için kullanılan metin satırlarıdır. Bu satırlar, kodun çalışması sırasında yorum satırı olarak işlenmez ve çıktıda görüntülenmez.

Python'da yorum satırları iki farklı şekilde yazılabilir..

1 - # işareti ile başlayan yorum satırları: Bu şekilde yapılan yorum satırları, o satırın sonunda # işareti bulunana kadar o satırın tamamını yorum olarak işler.

Aşağıdaki örnekte gösterilmiştir..

# Bu bir yorum satırıdır
print("Hello World!") # Bu da bir yorum satırıdır

2 - """ ile başlayan ve biten yorum satırları: Bu şekilde yapılan yorum satırları, aynı şekilde başlayıp biten """ işaretleri arasındaki tüm metnin yorum olarak işlenmesini sağlar.

Aşağıdaki örnekte gösterilmiştir..

"""
Bu bir yorum bloğudur ve
birden fazla satırı kapsayabilir.
"""
print("Hello World!")

Yorum satırları, kodun anlaşılması ve okunması için çok önemlidir. Özellikle projeler büyüdükçe veya birden fazla kişi tarafından geliştirildiğinde, yorum satırları kodun ne yaptığını anlamanızı kolaylaştırabilir. Ayrıca, kodu güncelleme veya değiştirme işlemlerinde de referans olarak kullanılabilir.

Ayrıca yorum satırları, kodun bellekte saklanması için gereken alanı azaltarak programın daha verimli çalışmasını sağlayabilir.İlginizi Çekebilir

Python - Değişkenler

Python - Operatörler

Python - Giriş