Json Nedir?

Yazılımlar ve işlenen bilgilerin kapsamı her geçen gün hızla artmaktadır. Bununla birlikte yazılımların kendi aralarında iletişime geçmesi neredeyse olağan hale gelmiştir.

Bu yüzden programcıların kendi veri yapıları, yazıldığı dilden diğer diller ve platformlar tarafından da tanınabilir ve okunabilir bir formatta olması önemlidir.

Bunu kendi işlerinizde ana dilinizi kullanmak, fakat dış dünya ile iletişime geçmek için İngilizce bilmek ve kullanmak gibi düşünebiliriz.

JSON nedir?

JSON, JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Gösterimi) 'nın kısaltmasıdır. Verileri depolamak ve değiştirmek için performanslı, dilden bağımsız bir standartizasyon şeklidir.

Tüm programlama dilleri arasında verilerin depolanması, gönderilmesi ve okunmasını kolaylaştırmak için yaratılmıştır.

JSON, bir istemci (client) ve bir sunucu (server) arasındaki veri aktarımını kolaylaştırmak için kullanılır.

İstemciden sunucuya veya sunucudan istemciye bir veri akışı olduğunda veri JSON formatına dönüşür ve karşı tarafa bu şekilde yollanır. Böylece iki birim farklı dillerde yazılmış olsa bile her ikisi de JSON formatını tanıdığı için aralarındaki iletişim sorunsuz olarak sağlanacaktır.

{
 “ad” : “Jale”,
 “soyad” :  “Yıldırım”, 
 “yas” : 27,  
 “ogrenci” : true,  
 “aldigidersler” : [“Matematik”, “Iktisat”, "Fransızca"]
}

JSON Özellikleri Nelerdir?

Aşağıda JSON formatı ile ilgili en temel özellikler gösterilmiştir.

  • JSON 'da veriler, iki nokta üst üste ile ayrılmış ad:değer (name:value) çiftlerinde saklanır.
  • Adlar çift tırnak ("") içinde olmalıdır.
  • Her ad:değer çifti diğerinden virgül ile ayrılmaktadır.
  • Süslü parantezler nesneleri tutar. {"ad": değer}
  • Köşeli parantezler ise dizileri tutar. ["x", "y", "z"]

JSON Veri Türleri Nelerdir?

JSON veri türleri 6 'ya ayrılır. Bunlar string, number, boolean, object, array ve null dır.

String (metin) data tipi örneği.. Değerler çift tırnak içinde yazılmalıdır.{"isim" : "Zeynep" }

Number (sayı) data tipi örneği..
Değerler çift tırnak kullanılmadan yazılmalıdır. Tam ve küsüratlı sayıları temsil eder. Küsüratlar nokta ile yazılır.

{ "yas" : 21 }
{ "ortalama" : 52.75}

Boolean (doğru-yanlış) data tipi örneği..
Çift tırnak kullanılmadan sadece true veya false değerlerini kabul eder.

{ "derece" : false }

Object (nesne) data tipi örneği..
Süslü parantezler "{}" arasına eklenen bir ad:değer çifti kümesidir. Her küme benzersiz olmalıdır. Birden çok küme virgül ile ayrılmalıdır.

{
"Ogrenci" : { "isim" : "Zeynep", "yas" : 21, "ortalama" : 52.55, "derece" : false }
}

Array (dizi) data tipi örneği..
Köşeli parantezler "[]" içine yazılan dizi elemanları kümesidir. Her eleman virgül ile ayrılmalıdır.

{
"sehirler" : [ "İstanbul", "Ankara", "Bursa", "Konya", "Denizli" ]
}

Array (dizi) data tipi örneği - 2

{
"ogrenciler" : [ {"ad" : "Zeynep"}, {"ad" : "Ali"}, {"ad" : "Elif"} ]
}

Null data tipi örneği..
Sadece "null" tanımlanır. Null herhangi bir değere sahip olmadığı anlamına gelmektedir.

{
"sinav2Sonuc" : null
}İlginizi Çekebilir

C++ Hakkında Genel Bilgiler

Java'nın Başlangıç Hikayesi

Visual Basic Dilinin Tarihi

Api Nedir?

C Dilinin Doğuşu