Mobile Marketing Terimleri

Son zamanlarda mobil uygulamalara harcadığımız zaman diğer platformların önüne geçmekte. Bu durum mobil uygulama geliştiricilerinin ve reklam verenlerin sayısını da arttırmış durumda. Aşağıda mobil marketing (mobil pazarlama) ile ilgili temel terimleri sizler için açıklamaya çalıştık.

Aşağıda geçen terimlerin bazıları programlama ve diğer digital marketing (dijital pazarlama) sektörlerinde de kullanılmaktadır.

A/B Testing

A/B testi olarak adlandırılan bu optimizasyon tekniği, reklamverenin 2 seçenek arasından seçim yapmasına yardımcı olan bir yöntemdir. Reklam performansının artırılması için canlı bir kampanya öğesinin iki versiyonu karşılaştırılır ve sonuca göre biri seçilebilir veya ön plana çıkarılabilir.

Ad Campaign

Reklam kampanyası anlamına gelir. Bir reklamveren tarafından yürütülen bir dizi reklamdır. Bu reklamlar, farklı platformların, cihazların ve kullanıcı davranışlarının gereksinimlerine göre ayarlanabilir.

Advertiser

Reklamveren demektir. Uygulaması, ürünleri veya hizmetlerini tanıtmak için reklam kampanyası yapan kişi veya işletmedir.

API – Application Programming Interface

Birden fazla programı uyumlu bir şekilde çalışması için kullanılan, iki yazılım platformunun birbiriyle iletişim kurmasına izin veren kod bütünüdür.

ARPU – Average Revenue Per User

Toplam gelirinizin kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen geliri ölçmek için kullanılan bir terimdir.

ASO – App Store Optimization

SEO nasıl arama motorunda sitenizin daha iyi gözükmesini sağlayan işlemlere verilen isimse, ASO 'da App merketlerde uygulamanızın daha iyi gözükmesini sağlayan bir optimizasyon işlemidir.

Banner Ad

Mobil pazarlamadaki banner reklamlardır. Kullanıcıların ilgisini çekmek için görseller kullanılır. Bu tür reklamlar genellikle küçük metin öğelerine sahiptir ve getirisi en azdır.

Bounce Rate

Hemen çıkma oranına verilen isimdir. Uygulamayı yükleyip bir işlem yapmadan ayrılma oranını gösterir.

Burst

Kısa bir süre içinde mümkün olduğunca çok kullanıcı kazanmayı amaçlayan bir kullanıcı edinme stratejisine verilen isimdir.

Churn Rate

Belirli bir dönemde kaç kullanıcının uygulamadan ayrıldığını gösteren bir oranı belirtir.

Click Spam

Bot tabanlı komut dosyasının kullanıcılar adına farkında olmadan tıklama yürüttüğü bir mobil reklam sahtekarlığıdır.

CPA – Cost Per Action / Cost Per Acquisition

İşlem başına maliyetdir, önceden belirlenmiş belirli bir eylemin her oluşumu için reklamverenin ödediği fiyattır. CPE 'den farklı olarak reklam dışındaki işlemleride kapsar.

CPAU – Cost Per Active User

Reklam kampanyası aracılığıyla uygulama ile ilgili aktif kullanıcıyı elde etmenin ortalama maliyetidir. Kullanıcı kalitesini öğrenmek adına önemli bir veridir.

CPC – Cost Per Click

Tıklama Başına Maliyet (TBM). Mobil reklam performansını ölçmenin önemli bir yolu olan TBM. Kullanıcının herhangi bir reklamı tıklamasının ortalama maliyetidir.

CPCV - Cost Per Completed View

Reklamverenin, kullanıcının "tamamladığı" video reklam görüntüleme eylemi için yayıncıya ödeme yaptığı birim maliyettir.

CPE - Cost Per Engagement

Etkileşim Başına Maliyet (EBM). Reklamverenin bir reklamla kullanıcı etkileşimi için yayıncıya ödeme yaptığı birim maliyeti ifade etmektedir.

CPI – Cost Per Install / Cost Per Impression

Yükleme Başına Maliyet (YBM). Kullanıcının bir reklam kampanyası aracılığıyla bir uygulamayı indirmesini sağlamanın ortalama maliyetidir.

CPL – Cost Per Lead

Bir pazarlama kampanyasının maliyeti ile kampanya çabalarının ürettiği potansiyel müşteri sayısı arasındaki ilişkiyi ifade eder.

CPM – Cost Per Thousand (Mille)

Bin Gösterim Başına Maliyettir (BGBM). Bir reklamın her 1000 kez görüntülendiği fiyattır. (Mille - Latincede binde anlamına gelmektedir. Bu yüzde CPM olarak kısaltılmıştır.)

CPPU – Cost Per Paying User

Bir reklam kampanyasının maliyeti ile kampanya sayesinde kazanılmış ve uygulamada bir şekilde ödeme yapmış kullanıcıların sayısı arasındaki ilişkiyi belirtir. Toplam kampanya maliyetinin ödeme yapan kullanıcı sayısına bölümü olarak tanımlanır.

CPV – Cost Per View

Gösterim Başına Maliyet (GBM), bir videonun kullanıcı tarafından her görüntülendiğinde reklamverenin ödediği tutardır.

CR – Conversion Rate

Önceden tanımlanmış kampanya hedeflerine göre reklam gösterimi sayısı ile "dönüştürülen" kullanıcıların sayısının oranını ifade eder. Dönüştürme terimi burada tıklama, uygulamayı indirme, hesap oluşturma şeklinde olabilir.

CTA – Call to Action

Herhangi bir reklamın tıklandığında kullanıcıyı başka bir eyleme yönlendirmeye verilen isimdir. Bu bir siteye veya app markete yönlendirme veya video linkine yönlendirme gibi şekillerde olabilir.

CTIT - Click to Install Time

Uygulamanın kurulumunu başlatmak için yapılan tıklama ile uygulamayı açmak için tıklama arasındaki zaman farkıdır.

CTR – Click-through Rate

Tıklanma oranıdır (TO). Bir reklamı gördükten sonra tıklayan kişilerin yüzdesini gösterir. Tıklanma oranı ne kadar yüksekse reklam kampanyasının performansı o kadar iyi olur. Tıklanma oranı şu şekilde formülüze edilir. (TO = Tıklama / Gösterim Sayısı)

DAU – Daily Average Users

Günlük olarak bir uygulamayı kullanan ortalama kullanıcı sayısını belirtir.

Direct Traffic

Doğrudan trafik, herhangi bir yönlendirme veya ücretli etkinlik olmadan (reklam vb.) uygulamanıza doğrudan gelen gelen ziyaretçilerin sayısıdır. Doğrudan trafik sayısının fazlalığı, marka değeriniz için önemli bir göstergedir.

DSP – Demand Side Platform

Reklamverenlerin birden çok yayıncıdan reklam satın alma sürecini otomatikleştirip yönetmesine ve tek bir arayüz üzerinden tüketiciyle aynı anda bağlantı kurmasına olanak tanıyan platformdur.

eCPM – Effective Cost Per Mille

Bin Gösterim Başına Efektif Maliyet (eBGBM), toplam kazancın binlik toplam gösterim sayısına bölünmesiyle hesaplanır. En temel performans ölçüsü olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Örnek olarak 100.000 kere izlenen bir reklamdan 150 $ gelir ettiniz. eCPM 'iniz şu şekilde hesaplanır. ($150 / 100,000) × 1,000 = $1.50. "Mille" burada Latince "binde" anlamına gelmektedir.

Engagement

Yeni kullanıcıları ve pasif kullanıcıları uygulama ile etkileşime teşvik etme işlemidir.

Freemium

Uygulamanın ücretsiz olduğu, ancak bazı özelliklerin ücretlendirildiği bir fiyatlandırma stratejisidir.

GAID veya AAID – Google (Android) Advertising Identifier

Android Reklam Kimliği olarak da bilinen GAID, Google'ın dönüşümleri ve bağlılığı izlemek için kullanılan cihaz tanımlayıcısıdır.

Gamification

Oyun dışı olan uygulamaların, tıpki bir oyunda puan kazanma gibi yöntemleri kullanarak kullanıcı bağlılığını sağlamasıdır.

Geofencing

Coğrafi sınırlama, reklamverenlerin hedef kitlelerini coğrafi bölgeler içinde kısıtlamalarına verilen isimdir.

IBA - Internet-based Advertising

İnternet üzerinden kullanıcı için özelleştirilmiş reklamlar sunmak için tüketicilerin çevrimiçi etkinliklerinin izlenmesini içeren reklamcılık modelidir.

In-App Ads

Uygulama içi reklamlar, kullanıcının cihazına yüklenen uygulamaların içinde yayınlanan reklamlardır.

In-App Purchase

Uygulama içi satın alma işlemidir. Kullanıcının uygulama içinde bir ürün veya hizmet satın almak, uygulama özelliklerinin kilidini açmak vb. yaptığı işlemlerden para kazanma modelidir.

Interstitial Ads

Geçiş reklamlarına verilen isimdir. Uygulamalardaki geçiş noktalarında görünür (Örneğin oyunda bir seviye tamamlandıktan sonra). Genellikle tüm ekranı kaplarlar. Kullanıcıların onları kapaması için ya reklema tıklaması ya da kapanma süresini beklemesi gerekir .

KPI - Key Performance Indicator

Anahtar kelime, kelime öbeği..vb arama kriteri performans göstergesi anlamına gelmektedir. Hangi reklamverenlerin ağlara ve yayıncılara ödeme yaptığına bağlı olarak reklam kampanyasının fiyatını belirmede yardımcı olur.

LBS – Location-based Services

Uygulamalarda kullanıcının konum bilgilerinden yararlanma hizmetidir.

LAT - Limit Ad Tracking

Android, iOS ve diğer platformlarda olan, reklam izlemeyi sınırlandırmak için kullanıcıların Cihaz Kimliğini reklamverenlerle paylaşmamayı tercih etmeleri için bir seçenektir.

Long Tail Keyword

Kullanıcıların arama platformlarında (arama motoru, app market..vb) arama yaparken kullandıkları uzun ifadelerdir. Anahtar kelimeye oranla daha spesifik ve ayrıntılı bir sorgudur.

LTV – Lifetime Value

Uygulamayı kullanma ömrü boyunca satın alma, reklama tıklama..vb işlemi gerçekleştiren kullanıcının değerini ifade eder.

MAU – Monthly Active Users

Aylık olarak bir uygulamayı kullanan ortalama kullanıcı sayısıdır. Uygulama performansını ölçmede çok yararlı bir veridir. Yüklemelerin aksine aktif kullanıcıların ölçülmesi, zaman içinde kullanıcı bağlılığını ölçmeyi de sağlar.

Mobile Ad Fraud

Mobil reklam sahtekarlığıdır. Mobil reklamcılıktan kaynaklanan sahtekarlıkları ifade eder. Kullanıcının daha fazla tıklaması veya reklamverenin daha fazla ödeme yapmasını amaçlamaktadır.

Monetization

Uygulamanın gelir elde etme becerisidir. Para kazanma, e-ticaret, premium içerik, reklam veya başka bir gelir oluşturma biçiminden olabilir.

Native Ad

Yerel reklam demektir. Bu reklamlar daha yüksek dönüşüm oranlarına sahiptir, ancak tıklanma sayısı azdır. Bunun nedeni, yerel reklamların daha az sayıda ancak daha kaliteli kullanıcı çekmesidir.

Native App

Belirli bir cihaz veya platform için geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu tip uygulamalar genellikle diğer geliştirme modellerinden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.

NPS - Net Promoter Score

Kullanıcının uygulamaya bağlılığını ölçmek için kullanılan bir metriktir. Genellikle bu 1 ile 10 arasında bir puanla derecelendirilir.

Non-incent Traffic

Herhangi bir teşvik olmadan yaratılan trafiktir. Ödül içermeyen reklamlardan gelen kullanıcıların sayısı buna örnek olarak gösterilebilir.

Omnichannel Marketing

Çok kanallı pazarlama stratejisidir. Reklamverenin müşteriye çevrimiçi ve çevrimdışı yollarla ulaşmasını belirtir.

Optimization

Reklam optimizasyonu, reklam kampanyalarının daha verimli hale getirilme sürecidir. Etkili trafik kaynaklarını, sadık kullanıcıları belirleme gibi yöntemlerle reklam harcamalarından en iyi şekilde yararlanmadır.

Organic Installs

Organik yüklemeler, belirli bir kaynağa bağlı olmayan (reklam vb..) herhangi bir uygulama yüklemesi anlamına gelmektedir. Organik yüklemeleri ölçmek, mobil reklamverenler için çok önemli bir parametredir.

OS – Operating System

İşletim sistemidir. Mobil işletim sistemi olarak en çok bilinenler Android ve iOS 'tur. Cihazların çalıştırıldığı platformdur.

Publisher

Marketing anlamında yayıncı, reklam gösteren uygulamalardır. Birçok uygulama hem yayıncıdır hem de reklamverendir. Yayıncı oyun şirketlerine de "Publisher" denmektedir. Ayrı bir makale konusudur.

Ranking Algorithm

Uygulamaların App Marketlerdeki sıralamasını belirleyen algoritmadır. Formülleri tam olarak bilinmese de indirme sayısı, kullanıcı etkileşimi, boyut ve kullanıcı yorumlarına bağlı olduğu tahmin edilir.

Re-engagement

Uygulamaya ilgi göstermiş ancak dönüşüm gerçekleştirmemiş olanları hedefleyerek kullanıcıları ödeme yapan müşterilere dönüştürmeye denir. Bu genellikle bir uygulamayı indirmiş ancak bir hesap kaydetmemiş veya bir ilk satın alma yapmamış kullanıcıları hedeflemek şeklinde olur.

Retention

Uygulamanın yüklenmesinin ardından genellikle bir veya birkaç gün sonra hala uygulamayı kullanan kullanıcı sayısının oranıdır. Bir uygulamanın kullanıcı tarafından yüklemesinden sonraki ilk birkaç gün, mobil geliştiriciler için çok önemlidir. Çünkü uygulamayı kaldırma oranları bu dönemde en yüksektir.

ROAS – Return on Advertising Spend

Elde edilen gelirin harcamaya bölünmesi şeklinde tanımlanan bir reklam kampanyasıdır. Birden düşük değerler, reklama harcanandan daha az gelir elde edildiğini gösterir.

ROI – Return on Investment

Ücretli reklam kampanyalarının (yatırımın) getirisinin kazanç veya kayıp şeklinde gösteren bir ölçüdür.

Scheduled Campaigns

Reklam verenler tarafından zaman olarak planlanmış kampanyalardır. Bu belli bir sürede tekrarlanan veya sadece bir kere gösterilme şeklinde olabilir.

SDK – Software Development Kit

Programcılar tarafından belirli bir platform için programlar oluşturmak üzere kullanılan bir dizi geliştirme aracıdır. Platforma özellik, uygulama geliştiricileri için ek işlevsellik sağlar. Mobil reklamverenler için, önceden tanımlanmış etkinlikleri (satın alma işlemleri, gösterimler..) izlemek için geliştirici tarafından uygulamanın koduna SDK entegre edilir.

Session

Kullanıcının uygulamanızda etkileşime girdiği durumu (oturumu) ifade eder.

Session Length

Bir kullanıcının uygulamanızda geçirdiği oturum süresidir.

Targeting

Reklam kampanyalarının sonuçlarını optimize etmek için potansiyel kullanıcıların çeşitli parametrelere göre bölümlere ayırma işlemidir.

Time of Inactivity

Hareketsizlik süresi, kullanıcının uygulamada herhangi bir etkinlik gerçekleştirmediği süredir.

Tracker

Kullanıcı davranışlarını analiz etmek için kullanıcının cihazından toplanan bilgilerdir.

UA – User Acquisition

Yeni kullanıcılar kazanarak büyümeyi amaçlayan bir reklam kampanyası stratejisidir.

UDID – Unique device identifier

İşletim sistemi IOS olan her cihaz için tanımlanan benzersiz 40 basamaklı alfasayısal bir seri numarasıdır.

UI – User Interface

Kullanıcı arayüzü anlamına gelir. Bir kullanıcının programla iletişim kurduğu komut ve kontrol setidir.

UX – User Experience

Kullanıcının bir uygulama ile olan etkileşiminin tüm yönlerini belirtir.

Visibility

Uygulamanın, uygulama mağazalarında ne kadar görünür olduğunu ölçen bir puanlama yöntemidir.

VTC – View Through Conversion

Bir reklamı gören, tıklamayan ancak daha sonra indiren kullanıcıları belirtir.

VTR – View Through Rate

İlk gösterim sayısına göre geçilebilen (skip) reklamın tamamlanan görüntüleme sayısıdır.

Zero Cost Strategy

Sıfır maliyet stratejisidir. Kullanıcı ve uygulama sahibinin doğrudan maliyet içermeden buluştuğu bir pazarlama yöntemidir.İlginizi Çekebilir

WhatsApp ve Veri Güvenliği

Unity Nedir?

App Store Optimizasyon (ASO) Nedir?

ASO Teknikleri Nelerdir?