30 adet sonuç

Bir döngüyü durdurmak için hangi ifade kullanılır ?

 • break
 • exit
 • return
 • stop

break

Bir yöntem içindeki bir değeri döndürmek için hangi anahtar kelime kullanılır ?

 • break
 • void
 • get
 • return

return

C++ 'da "while" döngüsü yazmaya nasıl başlanır ?

 • while x > y:
 • while (x > y)
 • while x > y {
 • x > y while {

while (x > y)

C++ ile bir "if" ifadesi yazmaya nasıl başlanır ?

 • if (x > y)
 • if x > y:
 • if x > y then:

if (x > y)

Mevcut bir değişkenin referans değişkenini nasıl yaratırsınız ?

 • * operatorü ile
 • REF ile
 • ref ile
 • & operatorü ile

& operatorü ile

Sayıları çarpmak için hangi operatör kullanılır ?

 • #
 • x
 • *
 • %

*

En yüksek x ve y değerini bulmak için hangi yöntem kullanılabilir ?

 • largest(x,y)
 • max(x,y)
 • maximum(x,y)
 • maxNum(x,y)

max(x,y)

C++ 'da, nitelikleri ve yöntemleri bir sınıftan diğerine devralmak mümkündür.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru

C++ 'da "MyClass" sınıfından "myObj" adlı bir nesne oluşturmanın doğru yolu nedir ?

 • class myObj = new MyClass();
 • class MyClass = new myObj();
 • new myObj = MyClass();
 • MyClass myObj;

MyClass myObj;

C++ 'da bir sınıf oluşturmak için hangi anahtar kelime kullanılır ?

 • MyClass
 • class
 • className
 • class()

class

C++ 'da bir fonksiyon nasıl çağırılır ?

 • functionName;
 • functionName[];
 • functionName();
 • (functionName);

functionName();

C++ ile nasıl bir metod yaratırsınız ?

 • functionName()
 • functionName[]
 • (functionName)
 • functionName.

functionName()

Dizi dizinleri (index) şununla başlar.

 • 0
 • 1
 • 2

0

C++ 'da bir dizi bildirmek için, değişken türü aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır.

 • []
 • ()
 • {}

[]

İki değeri karşılaştırmak için hangi operatör kullanılabilir ?

 • ><
 • <>
 • ==
 • =

==


30 adet sonuç