100 adet sonuç

C# 'da bir döngüyü durdurmak için hangi ifade kullanılır ?

 • stop
 • exit
 • break
 • return

break

Bir yöntem (method) içindeki bir değeri döndürmek için hangi anahtar kelime kullanılır ?

 • return
 • void
 • get
 • break

return

C# 'da "while döngüsü" yazmaya nasıl başlanır ?

 • while x > y:
 • while x > y {
 • while (x > y)
 • x > y while {

while (x > y)

C# 'da bir "if ifadesi" yazmaya nasıl başlanır ?

 • if x > y then:
 • if x > y:
 • if (x > y)

if (x > y)

Hangi erişim değiştirici, kodu yalnızca aynı sınıfta erişilebilir kılar ?

 • public
 • private
 • abstract
 • final

private

Sayıları çarpmak için hangi operatör kullanılır ?

 • #
 • x
 • %
 • *

*

Bir sabit grubunu temsil eden özel sınıfın adı nedir ?

 • enum
 • void
 • special
 • const

enum

C# 'da, alanları ve yöntemleri bir sınıftan diğerine aktarmak mümkündür.

 • Doğru
 • Yanlış

Doğru

MyClass sınıfından "myObj" adlı bir nesne oluşturmanın doğru yolu nedir ?

 • class myObj = new MyClass();
 • MyClass myObj = new MyClass();
 • class MyClass = new myObj();
 • new myObj = MyClass();

MyClass myObj = new MyClass();

C# 'da bir sınıf oluşturmak için hangi anahtar kelime kullanılır ?

 • class
 • MyClass
 • className
 • class()

class

C# 'da bir yöntemi nasıl çağırırsınız ?

 • MyMethod();
 • myMethod[];
 • MyMethod;
 • (MyMethod);

MyMethod();

C# 'da bir yöntem nasıl oluşturulur ?

 • myMethod[]
 • MyMethod.
 • MyMethod()
 • (MyMethod)

MyMethod()

C# 'da dizi indeksi ____ ile başlar.

 • 0
 • 1
 • 2

0

C# 'da bir dizi bildirmek için, değişken türünü aşağıdakilerden hangisi ile tanımlarız ?

 • ()
 • {}
 • []

[]

İki değeri karşılaştırmak için hangi operatör kullanılabilir ?

 • =
 • ><
 • ==
 • <>

==


100 adet sonuç