55 adet sonuç

"Position" özelliğinin varsayılan değeri nedir ?

 • static
 • fixed
 • absolute
 • relative

static

Selectors (seçici) nasıl gruplandırılır ?

 • Her seçiciyi boşluk (space) ile ayırarak
 • Her seçiciyi + işaretiyle ayırarak
 • Her seçiciyi virgülle ayırarak

Her seçiciyi virgülle ayırarak

Bir div öğesi içindeki tüm "p" öğelerini nasıl seçersiniz ?

 • div p
 • div + p
 • div.p

div p

CSS 'te sınıf adı 'test' olan öğeleri nasıl seçersiniz ?

 • *test
 • .test
 • test
 • #test

.test

'Demo' kimliğine sahip bir öğeyi nasıl seçersiniz ?

 • demo
 • *demo
 • .demo
 • #demo

#demo

Öğelerini karelerle gösteren bir listeyi nasıl yaparsınız ?

 • list: square;
 • list-type: square;
 • list-style-type: square;

list-style-type: square;

"Padding" özelliğinde negatif değerler kullanabilir miyiz ?

 • Hayır
 • Evet

Hayır

Bir elemanın sol kenar boşluğunu değiştirmek için hangi özellik kullanılır ?

 • margin-left
 • indent
 • padding-left

margin-left

"top border = 10 pixels, bottom border = 5 pixels, left border = 20 pixels, right border = 1pixel"..Bu ifade CSS 'te nasıl yazılır ?

 • border-width:10px 5px 20px 1px;
 • border-width:10px 20px 5px 1px;
 • border-width:5px 20px 10px 1px;
 • border-width:10px 1px 5px 20px;

border-width:10px 1px 5px 20px;

Metni nasıl kalın (bold) yaparsınız ?

 • style:bold;
 • font-weight:bold;
 • font:bold;

font-weight:bold;

Bir elemanın yazı tipini değiştirmek için hangi özellik kullanılır ?

 • font-weight
 • font-style
 • font-family

font-family

Bir metindeki her bir kelimenin büyük harfle başlamasını nasıl sağlarsınız ?

 • transform:capitalize
 • text-transform:capitalize
 • CSS 'te bu yapılamaz.
 • text-style:capitalize

text-transform:capitalize

Alt çizgi olmadan köprüleri (hyperlink) nasıl görüntülersiniz ?

 • a {underline:none;}
 • a {text-decoration:none;}
 • a {decoration:no-underline;}
 • a {text-decoration:no-underline;}

a {text-decoration:none;}

Tüm <p> öğelerini kalın (bold) yapmak için doğru CSS sözdizimi nedir ?

 • <p style="font-size:bold;">
 • <p style="text-size:bold;">
 • p {text-size:bold;}
 • p {font-weight:bold;}

p {font-weight:bold;}

Metin boyutunu hangi CSS özelliği belirler ?

 • text-size
 • font-style
 • text-style
 • font-size

font-size


55 adet sonuç