65 adet sonuç

"body" etiketi (tag) genellikle aşağıdakileden hangisinden sonra kullanılır ?

 • html
 • head
 • em
 • title

html

Tüm HTML etiketlerine (tag) aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir ?

 • ? ve !
 • # ve #
 • { ve }
 • < ve >

< ve >

Aşağıdakilerden hangisi(leri) HTML 'in bir alt kümesidir ?

 • SGMD
 • SGML
 • SGMT
 • Hepsi
 • Hiçbiri

SGML

Aşağıdakilerden hangisi <form> etiketinin bir özelliği (attribute) değildir ?

 • name
 • method
 • action
 • id
 • url

url

En büyük başlığı aşağıdaki HTML etiketlerinden hangisi sağlar ?

 • <h1>
 • <h2>
 • <head>
 • <h4>

<h1>

Bağlı belgenin dilini belirtmek için bağlantı özelliğinden (attribute) hangisi kullanılır ?

 • lang
 • hreflang
 • alang
 • Hepsi
 • Hiçbiri

hreflang

_____ özelliği (attribute), bağlantılı belgenin nerede açılacağını belirtmek için kullanılır.

 • href
 • rel
 • coords
 • target
 • Hepsi

target

Bağlantı etiketini (anchor tag) kullanan bağlantılı bir sayfa (linked page) normalde ___ açılır.

 • Yeni pencerede
 • Mevcut pencerede
 • Yeni Tab' de
 • Mevcut Tab' de

Mevcut pencerede

Bir elementte "Href" özelliği yoksa aşağıdaki özelliklerden hangisi mevcut olamaz ?

 • target
 • hreflang
 • rel
 • Hepsi
 • Hiçbiri

Hepsi

Mozilla Firefox'ta ziyaret edilen bağlantı genellikle _____ renkte gösterilir.

 • Kırmızı
 • Mavi
 • Mor
 • Siyah
 • Türkuaz

Mor

Herhangi bir tarayıcıda ziyaret edilmeyen bağlantının varsayılan stili ve rengi hangisidir ?

 • Alt çizgili ve mavi
 • Alt çizgili ve kırmızı
 • Alt çizgisiz ve mavi
 • Alt çizgili ve pembe
 • Hiçbiri

Alt çizgili ve mavi

HTML'deki bağlantı (link) aşağıdaki türlerin hangisi olabilir ?

 • Aktif
 • Clicklenmiş
 • Clicklenmemiş
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Hepsi

HTML'deki URL 'nin açılımı _____ dır.

 • Universal Resource Locator
 • Uniform Resource Location
 • Uni Resource Locator
 • Uniform Resource Locator
 • Hiçbiri

Uniform Resource Locator

"Href" özelliğinin (attribute) değeri, hedef web sayfasının _____ 'si olarak da adlandırılır.

 • URG
 • URL
 • URI
 • Hiçbiri
 • Hepsi

URL

HTML'deki <a>, bir _____ tag (etiket) dir.

 • Active
 • Anchor
 • Action
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Anchor Tag


65 adet sonuç