65 adet sonuç

__________ , web tarayıcısına sayfanın hangi HTML sürümünün yazıldığı hakkında bir talimattır.

 • < DOCTYPE>
 • < TYPE>
 • < !DOCTYPE>
 • < !TYPE>

< !DOCTYPE>

HTML5, HTML4 'nün bütün öğelerini destekler ?

 • Evet
 • Hayır

Evet

HTML hangi dil üzerine yaratılmıştır ?

 • SGML
 • DTD
 • XML
 • XHTML

SGML

<canvas> öğesi yalnızca grafiklere yönelik bir ___ dir.

 • component (bileşen)
 • attribute (özellik)
 • method
 • container (kapsayıcı)

container (kapsayıcı)

DTD 'nin anlamı nedir ?

 • Document type definition
 • Definition type document
 • Data type definition
 • Document type data

Document type definition

______ tag i (etiketi) satır içi bir çerçeve (frame) belirtmek için kullanılır.

 • < jframe>
 • < iframe>
 • < frame>
 • < frameset>

< iframe>

Aşağıdakilerden hangisi Yazı Tipi Etiketi'nin (tag) özellikleridir ?

 • Face
 • Size
 • Color
 • Hepsi

Hepsi

HTML'de altyazı etiketi (caption tag) ___

 • tablo başlığını en üstte görüntülemek için kullanılır.
 • tablonun başlığını en altta görüntülemek için kullanılır.
 • Her ikiside
 • Hiçbiri

Her ikiside

HTML etiketleri (tag) ne işe yarar ?

 • Web sitenizin organizasyon yapısını belirler.
 • Web sitenizi bir işletim ortamına bağlar.
 • Programlama talimatlarını görünümden gizler.
 • Web sayfanız için biçimlendirme ve düzenleme işlerini yapar.

Web sayfanız için biçimlendirme ve düzenleme işlerini yapar.

HTML belgeleri nerede kaydedilir.

 • ASCII textte
 • Makine dili kodunda
 • Özel binary formatta
 • Hiçbiri

ASCII textte

HTML'de ses çalabilme özelliği var mıdır ?

 • Hayır
 • Evet

Evet

<meta> etiketi <head> etiketinde tanımlanamaz.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru

Bir HTML sayfası yaptıktan sonra neden farklı browserlarda kontrol etme ihtiyacı duyarsınız ?

 • Arama motorlarında hemen çıkması için.
 • Her browser farklı sonuçlar üretebildiği için.
 • Her browser a kayıt olması için.
 • Hiçbiri

Her browser farklı sonuçlar üretebildiği için.

ASCII 'nin açılımı ______

 • American Standard Code for Informal Interchange
 • American Standard Code for Interchanging Information
 • American Standard Code for Information Interchange
 • American Standard Code for Information Interval

American Standard Code for Information Interchange

HTML'deki çerçeveler (frame) için ekranın geri kalanını hangi işaretle belirtirsiniz ?

 • #
 • *
 • $
 • &

*


65 adet sonuç